RESULT FOR QUERY "A6NK53" IN THE O-GLCNACOMEClick to expand (1 result)


A6NK53: ZN233_HUMAN
Homo sapiens
Full Name: Zinc finger protein 233
O-GlcNAc Score:
1 References
0 O-GlcNAc sites
1 Principal Investigators
1 First authors
8 Citations
2018 Year of first report
Canonical sequence information:
        10  
MTKFQEMVTF  
        20  
KDVAVVFTRE  
        30  
ELGLLDLAQR  
        40  
KLYQDVMLEN  
        50  
FRNLLSVGYQ  
        60  
PFKLDVILQL  
        70  
GKEDKLRMME  
        80  
TEIQGDGCSG  
        90  
HKNQNEIDTL  
       100  
QEVRLRFLSY  
       110  
EDLICWQIWE  
       120  
QFTSKLTSNQ  
       130  
DLIINLQGKR  
       140  
SKLLKQGDSP  
       150  
CQVWTGESSQ  
       160  
VSEDENYVIK  
       170  
LQGESSNSIK  
       180  
NQELPLRTTW  
       190  
DFWRKMYLRE  
       200  
PQNYQSRCQQ  
       210  
IDVKNKLCKC  
       220  
DHCVRQRIAH  
       230  
QHDDHGVHKR  
       240  
EKAFSHNNCG  
       250  
KDCVKESSQH  
       260  
SIIQSGEQTS  
       270  
DENGKGLSVG  
       280  
SNLELHQQLH  
       290  
LRDKPHVNVE  
       300  
YGKGIGYSSG  
       310  
LPRHQCFHIG  
       320  
EKCYRNGDSG  
       330  
EGFSQGSHLQ  
       340  
PHQRVSTGEN  
       350  
LYRCQVYARS  
       360  
SNQNSCLPSH  
       370  
ELTHPGEKLC  
       380  
TCGRCGKGFH  
       390  
HSLDFDIHCV  
       400  
DSAGERACKC  
       410  
DVYDKGFSQT  
       420  
SQLQAHQRGH  
       430  
SRDKTYKWEV  
       440  
SDRIFNRNSG  
       450  
LHQRVHTGEK  
       460  
PYKCEVCDKG  
       470  
FSKASNLQAH  
       480  
QRIHTGEKPY  
       490  
KCDVCDKNFS  
       500  
RNSHLQAHQR  
       510  
VHTGEKPYKC  
       520  
DTCGKDFSQI  
       530  
SHLQAHQRVH  
       540  
KGEKPYKCET  
       550  
CGKGFSQSSH  
       560  
LQDHQQVHTG  
       570  
ENPYKCDVCG  
       580  
KGFSWSSHLQ  
       590  
AHQRVHTGEK  
       600  
PYKCEECRKG  
       610  
FIWNSYLHVH  
       620  
QRIHTGEKPY  
       630  
KCGMCGKSFS  
       640  
QTSHLQAHQR  
       650  
VHTGEKPYKC  
       660  
FVCGKGFSKS  
       670  
SLSSDSSESP  
  
  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
O-GlcNAc References:
30379171 (All references)
Download
Comment
Page 1 of 1