RESULT FOR QUERY "O00512" IN THE O-GLCNACOMEClick to expand (1 result)


O00512: BCL9_HUMAN
Homo sapiens
Full Name: B-cell CLL/lymphoma 9 protein
O-GlcNAc Score:
6 References
2 O-GlcNAc sites
6 Principal Investigators
6 First authors
186 Citations
2013 Year of first report
Other species: BCL9_HUMAN, BCL9_MOUSE (See all)
O-GlcNAc Sites:
S318, S337
Canonical sequence information:
        10  
MHSSNPKVRS  
        20  
SPSGNTQSSP  
        30  
KSKQEVMVRP  
        40  
PTVMSPSGNP  
        50  
QLDSKFSNQG  
        60  
KQGGSASQSQ  
        70  
PSPCDSKSGG  
        80  
HTPKALPGPG  
        90  
GSMGLKNGAG  
       100  
NGAKGKGKRE  
       110  
RSISADSFDQ  
       120  
RDPGTPNDDS  
       130  
DIKECNSADH  
       140  
IKSQDSQHTP  
       150  
HSMTPSNATA  
       160  
PRSSTPSHGQ  
       170  
TTATEPTPAQ  
       180  
KTPAKVVYVF  
       190  
STEMANKAAE  
       200  
AVLKGQVETI  
       210  
VSFHIQNISN  
       220  
NKTERSTAPL  
       230  
NTQISALRND  
       240  
PKPLPQQPPA  
       250  
PANQDQNSSQ  
       260  
NTRLQPTPPI  
       270  
PAPAPKPAAP  
       280  
PRPLDRESPG  
       290  
VENKLIPSVG  
       300  
SPASSTPLPP  
       310  
DGTGPNSTPN  
       320  
NRAVTPVSQG  
       330  
SNSSSADPKA  
       340  
PPPPPVSSGE  
       350  
PPTLGENPDG  
       360  
LSQEQLEHRE  
       370  
RSLQTLRDIQ  
       380  
RMLFPDEKEF  
       390  
TGAQSGGPQQ  
       400  
NPGVLDGPQK  
       410  
KPEGPIQAMM  
       420  
AQSQSLGKGP  
       430  
GPRTDVGAPF  
       440  
GPQGHRDVPF  
       450  
SPDEMVPPSM  
       460  
NSQSGTIGPD  
       470  
HLDHMTPEQI  
       480  
AWLKLQQEFY  
       490  
EEKRRKQEQV  
       500  
VVQQCSLQDM  
       510  
MVHQHGPRGV  
       520  
VRGPPPPYQM  
       530  
TPSEGWAPGG  
       540  
TEPFSDGINM  
       550  
PHSLPPRGMA  
       560  
PHPNMPGSQM  
       570  
RLPGFAGMIN  
       580  
SEMEGPNVPN  
       590  
PASRPGLSGV  
       600  
SWPDDVPKIP  
       610  
DGRNFPPGQG  
       620  
IFSGPGRGER  
       630  
FPNPQGLSEE  
       640  
MFQQQLAEKQ  
       650  
LGLPPGMAME  
       660  
GIRPSMEMNR  
       670  
MIPGSQRHME  
       680  
PGNNPIFPRI  
       690  
PVEGPLSPSR  
       700  
GDFPKGIPPQ  
       710  
MGPGRELEFG  
       720  
MVPSGMKGDV  
       730  
NLNVNMGSNS  
       740  
QMIPQKMREA  
       750  
GAGPEEMLKL  
       760  
RPGGSDMLPA  
       770  
QQKMVPLPFG  
       780  
EHPQQEYGMG  
       790  
PRPFLPMSQG  
       800  
PGSNSGLRNL  
       810  
REPIGPDQRT  
       820  
NSRLSHMPPL  
       830  
PLNPSSNPTS  
       840  
LNTAPPVQRG  
       850  
LGRKPLDISV  
       860  
AGSQVHSPGI  
       870  
NPLKSPTMHQ  
       880  
VQSPMLGSPS  
       890  
GNLKSPQTPS  
       900  
QLAGMLAGPA  
       910  
AAASIKSPPV  
       920  
LGSAAASPVH  
       930  
LKSPSLPAPS  
       940  
PGWTSSPKPP  
       950  
LQSPGIPPNH  
       960  
KAPLTMASPA  
       970  
MLGNVESGGP  
       980  
PPPTASQPAS  
       990  
VNIPGSLPSS  
      1000  
TPYTMPPEPT  
      1010  
LSQNPLSIMM  
      1020  
SRMSKFAMPS  
      1030  
STPLYHDAIK  
      1040  
TVASSDDDSP  
      1050  
PARSPNLPSM  
      1060  
NNMPGMGINT  
      1070  
QNPRISGPNP  
      1080  
VVPMPTLSPM  
      1090  
GMTQPLSHSN  
      1100  
QMPSPNAVGP  
      1110  
NIPPHGVPMG  
      1120  
PGLMSHNPIM  
      1130  
GHGSQEPPMV  
      1140  
PQGRMGFPQG  
      1150  
FPPVQSPPQQ  
      1160  
VPFPHNGPSG  
      1170  
GQGSFPGGMG  
      1180  
FPGEGPLGRP  
      1190  
SNLPQSSADA  
      1200  
ALCKPGGPGG  
      1210  
PDSFTVLGNS  
      1220  
MPSVFTDPDL  
      1230  
QEVIRPGATG  
      1240  
IPEFDLSRII  
      1250  
PSEKPSQTLQ  
      1260  
YFPRGEVPGR  
      1270  
KQPQGPGPGF  
      1280  
SHMQGMMGEQ  
      1290  
APRMGLALPG  
      1300  
MGGPGPVGTP  
      1310  
DIPLGTAPSM  
      1320  
PGHNPMRPPA  
      1330  
FLQQGMMGPH  
      1340  
HRMMSPAQST  
      1350  
MPGQPTLMSN  
      1360  
PAAAVGMIPG  
      1370  
KDRGPAGLYT  
      1380  
HPGPVGSPGM  
      1390  
MMSMQGMMGP  
      1400  
QQNIMIPPQM  
      1410  
RPRGMAADVG  
      1420  
MGGFSQGPGN  
        
PGNMMF  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
Download
Comment
Page 1 of 1