RESULT FOR QUERY "O94900" IN THE O-GLCNACOMEClick to expand (1 result)


O94900: TOX_HUMAN
Homo sapiens
Full Name: Thymocyte selection-associated high mobility group box protein TOX
O-GlcNAc Score:
4 References
3 O-GlcNAc sites
4 Principal Investigators
4 First authors
88 Citations
2017 Year of first report
O-GlcNAc Sites:
S336, S338, S346
Canonical sequence information:
        10  
MDVRFYPPPA  
        20  
QPAAAPDAPC  
        30  
LGPSPCLDPY  
        40  
YCNKFDGENM  
        50  
YMSMTEPSQD  
        60  
YVPASQSYPG  
        70  
PSLESEDFNI  
        80  
PPITPPSLPD  
        90  
HSLVHLNEVE  
       100  
SGYHSLCHPM  
       110  
NHNGLLPFHP  
       120  
QNMDLPEITV  
       130  
SNMLGQDGTL  
       140  
LSNSISVMPD  
       150  
IRNPEGTQYS  
       160  
SHPQMAAMRP  
       170  
RGQPADIRQQ  
       180  
PGMMPHGQLT  
       190  
TINQSQLSAQ  
       200  
LGLNMGGSNV  
       210  
PHNSPSPPGS  
       220  
KSATPSPSSS  
       230  
VHEDEGDDTS  
       240  
KINGGEKRPA  
       250  
SDMGKKPKTP  
       260  
KKKKKKDPNE  
       270  
PQKPVSAYAL  
       280  
FFRDTQAAIK  
       290  
GQNPNATFGE  
       300  
VSKIVASMWD  
       310  
GLGEEQKQVY  
       320  
KKKTEAAKKE  
       330  
YLKQLAAYRA  
       340  
SLVSKSYSEP  
       350  
VDVKTSQPPQ  
       360  
LINSKPSVFH  
       370  
GPSQAHSALY  
       380  
LSSHYHQQPG  
       390  
MNPHLTAMHP  
       400  
SLPRNIAPKP  
       410  
NNQMPVTVSI  
       420  
ANMAVSPPPP  
       430  
LQISPPLHQH  
       440  
LNMQQHQPLT  
       450  
MQQPLGNQLP  
       460  
MQVQSALHSP  
       470  
TMQQGFTLQP  
       480  
DYQTIINPTS  
       490  
TAAQVVTQAM  
       500  
EYVRSGCRNP  
       510  
PPQPVDWNND  
       520  
YCSSGGMQRD  
        
KALYLT  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
O-GlcNAc References:
35132862, 28657654, 35254053, 38665916 (All references)
Download
Comment
Page 1 of 1