RESULT FOR QUERY "O94929,Q69ZX8" IN THE O-GLCNACOMEClick to expand (2 results)


Q69ZX8: ABLM3_MOUSE
Mus musculus
Full Name: Actin-binding LIM protein 3
O-GlcNAc Score:
6 References
8 O-GlcNAc sites
5 Principal Investigators
6 First authors
800 Citations
2009 Year of first report
Other species: ABLM3_HUMAN, ABLM3_MOUSE (See all)
O-GlcNAc Sites:
S383, S418, S419, T420, S423, S534, S546, S547
Canonical sequence information:
        10  
MNTSIPYQQS  
        20  
PYSPRGGSNV  
        30  
IQCYRCGDTC  
        40  
KGEVVRVHNN  
        50  
HFHIRCFTCQ  
        60  
VCGCGLAQSG  
        70  
FFFKNQEYIC  
        80  
TQDYQQLYGT  
        90  
RCDSCRDFIT  
       100  
GEVISALGRT  
       110  
YHPKCFVCSL  
       120  
CRKPFPIGDK  
       130  
VTFSGKECVC  
       140  
QTCSQSMTSS  
       150  
KPIKIRGPSH  
       160  
CAGCKEEIKH  
       170  
GQSLLALDKQ  
       180  
WHVSCFKCQT  
       190  
CSVILTGEYI  
       200  
SKDGVPYCES  
       210  
DYHSQFGIKC  
       220  
ETCDRYISGR  
       230  
VLEAGGKHYH  
       240  
PTCARCVRCH  
       250  
QMFTEGEEMY  
       260  
LTGSEVWHPI  
       270  
CKQAARAEKK  
       280  
LKHRRTSETS  
       290  
ISPPGSSIGS  
       300  
PNRVICAKVD  
       310  
NEILNYKDLA  
       320  
ALPKVKSIYE  
       330  
VQRPDLISYE  
       340  
PHSRYTSDEM  
       350  
LERCGYGESL  
       360  
GTLSPYSQDI  
       370  
YENLDLRQRR  
       380  
ASSPGYIDSP  
       390  
TYSRQGMSPT  
       400  
FSRSPHYYRS  
       410  
GPESGRSSPY  
       420  
HSQLDVRSST  
       430  
PTSYQAPKHF  
       440  
HIPAGESNIY  
       450  
RKPPIYKRHG  
       460  
DLSTATKSKT  
       470  
SEDISQASKY  
       480  
SPAYSPDPYY  
       490  
ASESEYWTYH  
       500  
GSPKVPRARR  
       510  
FSSGGEEEDF  
       520  
DRSMHKLQSG  
       530  
IGRLILKEEM  
       540  
KARSSSYADP  
       550  
WTPPRSSTSS  
       560  
REALHTTGYE  
       570  
MSFNGSPRSH  
       580  
YLADSDPLIS  
       590  
KSASLPAYRR  
       600  
NGLHRTPSAD  
       610  
LFHYDSMNAV  
       620  
NWGMREYKIY  
       630  
PYELLLVTTR  
       640  
GRNRLPKDVD  
       650  
RTRLERHLSQ  
       660  
EEFYQVFGMT  
       670  
ISEFERLALW  
       680  
KRNELKKQAR  
    
LF  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
Download
Comment
O94929: ABLM3_HUMAN
Homo sapiens
Full Name: Actin-binding LIM protein 3
O-GlcNAc Score:
2 References
4 O-GlcNAc sites
2 Principal Investigators
2 First authors
80 Citations
2017 Year of first report
Other species: ABLM3_HUMAN, ABLM3_MOUSE (See all)
O-GlcNAc Sites:
S383, S424, T461, S462
Canonical sequence information:
        10  
MNTSIPYQQN  
        20  
PYNPRGSSNV  
        30  
IQCYRCGDTC  
        40  
KGEVVRVHNN  
        50  
HFHIRCFTCQ  
        60  
VCGCGLAQSG  
        70  
FFFKNQEYIC  
        80  
TQDYQQLYGT  
        90  
RCDSCRDFIT  
       100  
GEVISALGRT  
       110  
YHPKCFVCSL  
       120  
CRKPFPIGDK  
       130  
VTFSGKECVC  
       140  
QTCSQSMASS  
       150  
KPIKIRGPSH  
       160  
CAGCKEEIKH  
       170  
GQSLLALDKQ  
       180  
WHVSCFKCQT  
       190  
CSVILTGEYI  
       200  
SKDGVPYCES  
       210  
DYHAQFGIKC  
       220  
ETCDRYISGR  
       230  
VLEAGGKHYH  
       240  
PTCARCVRCH  
       250  
QMFTEGEEMY  
       260  
LTGSEVWHPI  
       270  
CKQAARAEKK  
       280  
LKHRRTSETS  
       290  
ISPPGSSIGS  
       300  
PNRVICAKVD  
       310  
NEILNYKDLA  
       320  
ALPKVKSIYE  
       330  
VQRPDLISYE  
       340  
PHSRYMSDEM  
       350  
LERCGYGESL  
       360  
GTLSPYSQDI  
       370  
YENLDLRQRR  
       380  
ASSPGYIDSP  
       390  
TYSRQGMSPT  
       400  
FSRSPHHYYR  
       410  
SGPESGRSSP  
       420  
YHSQLDVRSS  
       430  
TPTSYQAPKH  
       440  
FHIPAGDSNI  
       450  
YRKPPIYKRH  
       460  
GDLSTATKSK  
       470  
TSEDISQTSK  
       480  
YSPIYSPDPY  
       490  
YASESEYWTY  
       500  
HGSPKVPRAR  
       510  
RFSSGGEEDD  
       520  
FDRSMHKLQS  
       530  
GIGRLILKEE  
       540  
MKARSSSYAD  
       550  
PWTPPRSSTS  
       560  
SREALHTAGY  
       570  
EMSLNGSPRS  
       580  
HYLADSDPLI  
       590  
SKSASLPAYR  
       600  
RNGLHRTPSA  
       610  
DLFHYDSMNA  
       620  
VNWGMREYKI  
       630  
YPYELLLVTT  
       640  
RGRNRLPKDV  
       650  
DRTRLERHLS  
       660  
QEEFYQVFGM  
       670  
TISEFDRLAL  
       680  
WKRNELKKQA  
     
RLF  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
O-GlcNAc References:
38253038, 28657654 (All references)
Download
Comment
Page 1 of 1