RESULT FOR QUERY "P16638,P53396,Q91V92" IN THE O-GLCNACOMEClick to expand (3 results)


Q91V92: ACLY_MOUSE
Mus musculus
Full Name: ATP-citrate synthase
O-GlcNAc Score:
5 References
0 O-GlcNAc sites
5 Principal Investigators
5 First authors
447 Citations
2012 Year of first report
Other species: ACLY_RAT, ACLY_HUMAN, ACLY_MOUSE (See all)
Canonical sequence information:
        10  
MSAKAISEQT  
        20  
GKELLYKYIC  
        30  
TTSAIQNRFK  
        40  
YARVTPDTDW  
        50  
AHLLQDHPWL  
        60  
LSQSLVVKPD  
        70  
QLIKRRGKLG  
        80  
LVGVNLSLDG  
        90  
VKSWLKPRLG  
       100  
HEATVGKAKG  
       110  
FLKNFLIEPF  
       120  
VPHSQAEEFY  
       130  
VCIYATREGD  
       140  
YVLFHHEGGV  
       150  
DVGDVDAKAQ  
       160  
KLLVGVDEKL  
       170  
NTEDIKRHLL  
       180  
VHAPEDKKEV  
       190  
LASFISGLFN  
       200  
FYEDLYFTYL  
       210  
EINPLVVTKD  
       220  
GVYILDLAAK  
       230  
VDATADYICK  
       240  
VKWGDIEFPP  
       250  
PFGREAYPEE  
       260  
AYIADLDAKS  
       270  
GASLKLTLLN  
       280  
PKGRIWTMVA  
       290  
GGGASVVYSD  
       300  
TICDLGGVNE  
       310  
LANYGEYSGA  
       320  
PSEQQTYDYA  
       330  
KTILSLMTRE  
       340  
KHPEGKILII  
       350  
GGSIANFTNV  
       360  
AATFKGIVRA  
       370  
IRDYQGPLKE  
       380  
HEVTIFVRRG  
       390  
GPNYQEGLRV  
       400  
MGEVGKTTGI  
       410  
PIHVFGTETH  
       420  
MTAIVGMALG  
       430  
HRPIPNQPPT  
       440  
AAHTANFLLN  
       450  
ASGSTSTPAP  
       460  
SRTASFSESR  
       470  
ADEVAPAKKA  
       480  
KPAMPQGKSA  
       490  
TLFSRHTKAI  
       500  
VWGMQTRAVQ  
       510  
GMLDFDYVCS  
       520  
RDEPSVAAMV  
       530  
YPFTGDHKQK  
       540  
FYWGHKEILI  
       550  
PVFKNMADAM  
       560  
KKHPEVDVLI  
       570  
NFASLRSAYD  
       580  
STMETMNYAQ  
       590  
IRTIAIIAEG  
       600  
IPEALTRKLI  
       610  
KKADQKGVTI  
       620  
IGPATVGGIK  
       630  
PGCFKIGNTG  
       640  
GMLDNILASK  
       650  
LYRPGSVAYV  
       660  
SRSGGMSNEL  
       670  
NNIISRTTDG  
       680  
VYEGVAIGGD  
       690  
RYPGSTFMDH  
       700  
VLRYQDTPGV  
       710  
KMIVVLGEIG  
       720  
GTEEYKICRG  
       730  
IKEGRLTKPV  
       740  
VCWCIGTCAT  
       750  
MFSSEVQFGH  
       760  
AGACANQASE  
       770  
TAVAKNQALK  
       780  
EAGVFVPRSF  
       790  
DELGEIIQSV  
       800  
YEDLVAKGAI  
       810  
VPAQEVPPPT  
       820  
VPMDYSWARE  
       830  
LGLIRKPASF  
       840  
MTSICDERGQ  
       850  
ELIYAGMPIT  
       860  
EVFKEEMGIG  
       870  
GVLGLLWFQR  
       880  
RLPKYSCQFI  
       890  
EMCLMVTADH  
       900  
GPAVSGAHNT  
       910  
IICARAGKDL  
       920  
VSSLTSGLLT  
       930  
IGDRFGGALD  
       940  
AAAKMFSKAF  
       950  
DSGIIPMEFV  
       960  
NKMKKEGKLI  
       970  
MGIGHRVKSI  
       980  
NNPDMRVQIL  
       990  
KDFVKQHFPA  
      1000  
TPLLDYALEV  
      1010  
EKITTSKKPN  
      1020  
LILNVDGFIG  
      1030  
VAFVDMLRNC  
      1040  
GSFTREEADE  
      1050  
YVDIGALNGI  
      1060  
FVLGRSMGFI  
      1070  
GHYLDQKRLK  
      1080  
QGLYRHPWDD  
      1090  
ISYVLPEHMS  
   
M  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
Download
Comment
P16638: ACLY_RAT
Rattus norvegicus
Full Name: ATP-citrate synthase
O-GlcNAc Score:
1 References
0 O-GlcNAc sites
1 Principal Investigators
1 First authors
4 Citations
2021 Year of first report
Other species: ACLY_RAT, ACLY_HUMAN, ACLY_MOUSE (See all)
Canonical sequence information:
        10  
MSAKAISEQT  
        20  
GKELLYKYIC  
        30  
TTSAIQNRFK  
        40  
YARVTPDTDW  
        50  
AHLLQDHPWL  
        60  
LSQSLVVKPD  
        70  
QLIKRRGKLG  
        80  
LVGVNLSLDG  
        90  
VKSWLKPRLG  
       100  
HEATVGKAKG  
       110  
FLKNFLIEPF  
       120  
VPHSQAEEFY  
       130  
VCIYATREGD  
       140  
YVLFHHEGGV  
       150  
DVGDVDTKAQ  
       160  
KLLVGVDEKL  
       170  
NAEDIKRHLL  
       180  
VHAPEDKKEI  
       190  
LASFISGLFN  
       200  
FYEDLYFTYL  
       210  
EINPLVVTKD  
       220  
GVYILDLAAK  
       230  
VDATADYICK  
       240  
VKWGDIEFPP  
       250  
PFGREAYPEE  
       260  
AYIADLDAKS  
       270  
GASLKLTLLN  
       280  
PKGRIWTMVA  
       290  
GGGASVVYSD  
       300  
TICDLGGVNE  
       310  
LANYGEYSGA  
       320  
PSEQQTYDYA  
       330  
KTILSLMTRE  
       340  
KHPDGKILII  
       350  
GGSIANFTNV  
       360  
AATFKGIVRA  
       370  
IRDYQGSLKE  
       380  
HEVTIFVRRG  
       390  
GPNYQEGLRV  
       400  
MGEVGKTTGI  
       410  
PIHVFGTETH  
       420  
MTAIVGMAWA  
       430  
PAIPNQPPTA  
       440  
AHTANFLLNA  
       450  
SGSTSTPAPS  
       460  
RTASFSESRA  
       470  
DEVAPAKKAK  
       480  
PAMPQDSVPS  
       490  
PRSLQGKSAT  
       500  
LFSRHTKAIV  
       510  
WGMQTRAVQG  
       520  
MLDFDYVCSR  
       530  
DEPSVAAMVY  
       540  
PFTGDHKQKF  
       550  
YWGHKEILIP  
       560  
VFKNMADAMK  
       570  
KHPEVDVLIN  
       580  
FASLRSAYDS  
       590  
TMETMNYAQI  
       600  
RTIAIIAEGI  
       610  
PEALTRKLIK  
       620  
KADQKGVTII  
       630  
GPATVGGIKP  
       640  
GCFKIGNTGG  
       650  
MLDNILASKL  
       660  
YRPGSVAYVS  
       670  
RSGGMSNELN  
       680  
NIISRTTDGV  
       690  
YEGVAIGGDR  
       700  
YPGSTFMDHV  
       710  
LRYQDTPGVK  
       720  
MIVVLGEIGG  
       730  
TEEYKICRGI  
       740  
KEGRLTKPVV  
       750  
CWCIGTCATM  
       760  
FSSEVQFGHA  
       770  
GACANQASET  
       780  
AVAKNQALKE  
       790  
AGVFVPRSFD  
       800  
ELGEIIQSVY  
       810  
EDLVAKGAIV  
       820  
PAQEVPPPTV  
       830  
PMDYSWAREL  
       840  
GLIRKPASFM  
       850  
TSICDERGQE  
       860  
LIYAGMPITE  
       870  
VFKEEMGIGG  
       880  
VLGLLWFQRR  
       890  
LPKYSCQFIE  
       900  
MCLMVTADHG  
       910  
PAVSGAHNTI  
       920  
ICARAGKDLV  
       930  
SSLTSGLLTI  
       940  
GDRFGGALDA  
       950  
AAKMFSKAFD  
       960  
SGIIPMEFVN  
       970  
KMKKEGKLIM  
       980  
GIGHRVKSIN  
       990  
NPDMRVQILK  
      1000  
DFVKQHFPAT  
      1010  
PLLDYALEVE  
      1020  
KITTSKKPNL  
      1030  
ILNVDGFIGV  
      1040  
AFVDMLRNCG  
      1050  
SFTREEADEY  
      1060  
VDIGALNGVF  
      1070  
VLGRSMGFIG  
      1080  
HYLDQKRLKQ  
      1090  
GLYRHPWDDI  
      1100  
SYVLPEHMSM  
  
  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
O-GlcNAc References:
34502162 (All references)
Download
Comment
P53396: ACLY_HUMAN
Homo sapiens
Full Name: ATP-citrate synthase
O-GlcNAc Score:
13 References
2 O-GlcNAc sites
12 Principal Investigators
12 First authors
424 Citations
2006 Year of first report
Other species: ACLY_RAT, ACLY_HUMAN, ACLY_MOUSE (See all)
O-GlcNAc Sites:
S2, T490
Canonical sequence information:
        10  
MSAKAISEQT  
        20  
GKELLYKFIC  
        30  
TTSAIQNRFK  
        40  
YARVTPDTDW  
        50  
ARLLQDHPWL  
        60  
LSQNLVVKPD  
        70  
QLIKRRGKLG  
        80  
LVGVNLTLDG  
        90  
VKSWLKPRLG  
       100  
QEATVGKATG  
       110  
FLKNFLIEPF  
       120  
VPHSQAEEFY  
       130  
VCIYATREGD  
       140  
YVLFHHEGGV  
       150  
DVGDVDAKAQ  
       160  
KLLVGVDEKL  
       170  
NPEDIKKHLL  
       180  
VHAPEDKKEI  
       190  
LASFISGLFN  
       200  
FYEDLYFTYL  
       210  
EINPLVVTKD  
       220  
GVYVLDLAAK  
       230  
VDATADYICK  
       240  
VKWGDIEFPP  
       250  
PFGREAYPEE  
       260  
AYIADLDAKS  
       270  
GASLKLTLLN  
       280  
PKGRIWTMVA  
       290  
GGGASVVYSD  
       300  
TICDLGGVNE  
       310  
LANYGEYSGA  
       320  
PSEQQTYDYA  
       330  
KTILSLMTRE  
       340  
KHPDGKILII  
       350  
GGSIANFTNV  
       360  
AATFKGIVRA  
       370  
IRDYQGPLKE  
       380  
HEVTIFVRRG  
       390  
GPNYQEGLRV  
       400  
MGEVGKTTGI  
       410  
PIHVFGTETH  
       420  
MTAIVGMALG  
       430  
HRPIPNQPPT  
       440  
AAHTANFLLN  
       450  
ASGSTSTPAP  
       460  
SRTASFSESR  
       470  
ADEVAPAKKA  
       480  
KPAMPQDSVP  
       490  
SPRSLQGKST  
       500  
TLFSRHTKAI  
       510  
VWGMQTRAVQ  
       520  
GMLDFDYVCS  
       530  
RDEPSVAAMV  
       540  
YPFTGDHKQK  
       550  
FYWGHKEILI  
       560  
PVFKNMADAM  
       570  
RKHPEVDVLI  
       580  
NFASLRSAYD  
       590  
STMETMNYAQ  
       600  
IRTIAIIAEG  
       610  
IPEALTRKLI  
       620  
KKADQKGVTI  
       630  
IGPATVGGIK  
       640  
PGCFKIGNTG  
       650  
GMLDNILASK  
       660  
LYRPGSVAYV  
       670  
SRSGGMSNEL  
       680  
NNIISRTTDG  
       690  
VYEGVAIGGD  
       700  
RYPGSTFMDH  
       710  
VLRYQDTPGV  
       720  
KMIVVLGEIG  
       730  
GTEEYKICRG  
       740  
IKEGRLTKPI  
       750  
VCWCIGTCAT  
       760  
MFSSEVQFGH  
       770  
AGACANQASE  
       780  
TAVAKNQALK  
       790  
EAGVFVPRSF  
       800  
DELGEIIQSV  
       810  
YEDLVANGVI  
       820  
VPAQEVPPPT  
       830  
VPMDYSWARE  
       840  
LGLIRKPASF  
       850  
MTSICDERGQ  
       860  
ELIYAGMPIT  
       870  
EVFKEEMGIG  
       880  
GVLGLLWFQK  
       890  
RLPKYSCQFI  
       900  
EMCLMVTADH  
       910  
GPAVSGAHNT  
       920  
IICARAGKDL  
       930  
VSSLTSGLLT  
       940  
IGDRFGGALD  
       950  
AAAKMFSKAF  
       960  
DSGIIPMEFV  
       970  
NKMKKEGKLI  
       980  
MGIGHRVKSI  
       990  
NNPDMRVQIL  
      1000  
KDYVRQHFPA  
      1010  
TPLLDYALEV  
      1020  
EKITTSKKPN  
      1030  
LILNVDGLIG  
      1040  
VAFVDMLRNC  
      1050  
GSFTREEADE  
      1060  
YIDIGALNGI  
      1070  
FVLGRSMGFI  
      1080  
GHYLDQKRLK  
      1090  
QGLYRHPWDD  
      1100  
ISYVLPEHMS  
   
M  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
Download
Comment
Page 1 of 1