RESULT FOR QUERY "P28798" IN THE O-GLCNACOMEClick to expand (1 result)


P28798: GRN_MOUSE
Mus musculus
Full Name: Progranulin
O-GlcNAc Score:
3 References
1 O-GlcNAc sites
3 Principal Investigators
3 First authors
19 Citations
2018 Year of first report
Other species: GRN_MOUSE, GRN_HUMAN (See all)
O-GlcNAc Sites:
T528
Canonical sequence information:
        10  
MWVLMSWLAF  
        20  
AAGLVAGTQC  
        30  
PDGQFCPVAC  
        40  
CLDQGGANYS  
        50  
CCNPLLDTWP  
        60  
RITSHHLDGS  
        70  
CQTHGHCPAG  
        80  
YSCLLTVSGT  
        90  
SSCCPFSKGV  
       100  
SCGDGYHCCP  
       110  
QGFHCSADGK  
       120  
SCFQMSDNPL  
       130  
GAVQCPGSQF  
       140  
ECPDSATCCI  
       150  
MVDGSWGCCP  
       160  
MPQASCCEDR  
       170  
VHCCPHGASC  
       180  
DLVHTRCVSP  
       190  
TGTHTLLKKF  
       200  
PAQKTNRAVS  
       210  
LPFSVVCPDA  
       220  
KTQCPDDSTC  
       230  
CELPTGKYGC  
       240  
CPMPNAICCS  
       250  
DHLHCCPQDT  
       260  
VCDLIQSKCL  
       270  
SKNYTTDLLT  
       280  
KLPGYPVKEV  
       290  
KCDMEVSCPE  
       300  
GYTCCRLNTG  
       310  
AWGCCPFAKA  
       320  
VCCEDHIHCC  
       330  
PAGFQCHTEK  
       340  
GTCEMGILQV  
       350  
PWMKKVIAPL  
       360  
RLPDPQILKS  
       370  
DTPCDDFTRC  
       380  
PTNNTCCKLN  
       390  
SGDWGCCPIP  
       400  
EAVCCSDNQH  
       410  
CCPQGFTCLA  
       420  
QGYCQKGDTM  
       430  
VAGLEKIPAR  
       440  
QTTPLQIGDI  
       450  
GCDQHTSCPV  
       460  
GQTCCPSLKG  
       470  
SWACCQLPHA  
       480  
VCCEDRQHCC  
       490  
PAGYTCNVKA  
       500  
RTCEKDVDFI  
       510  
QPPVLLTLGP  
       520  
KVGNVECGEG  
       530  
HFCHDNQTCC  
       540  
KDSAGVWACC  
       550  
PYLKGVCCRD  
       560  
GRHCCPGGFH  
       570  
CSARGTKCLR  
       580  
KKIPRWDMFL  
           
RDPVPRPLL  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
O-GlcNAc References:
34887587, 37453647, 29562282 (All references)
Download
Comment
Page 1 of 1