RESULT FOR QUERY "P28799" IN THE O-GLCNACOMEClick to expand (1 result)


P28799: GRN_HUMAN
Homo sapiens
Full Name: Progranulin
O-GlcNAc Score:
5 References
1 O-GlcNAc sites
5 Principal Investigators
5 First authors
117 Citations
2012 Year of first report
Other species: GRN_MOUSE, GRN_HUMAN (See all)
O-GlcNAc Sites:
T532
Canonical sequence information:
        10  
MWTLVSWVAL  
        20  
TAGLVAGTRC  
        30  
PDGQFCPVAC  
        40  
CLDPGGASYS  
        50  
CCRPLLDKWP  
        60  
TTLSRHLGGP  
        70  
CQVDAHCSAG  
        80  
HSCIFTVSGT  
        90  
SSCCPFPEAV  
       100  
ACGDGHHCCP  
       110  
RGFHCSADGR  
       120  
SCFQRSGNNS  
       130  
VGAIQCPDSQ  
       140  
FECPDFSTCC  
       150  
VMVDGSWGCC  
       160  
PMPQASCCED  
       170  
RVHCCPHGAF  
       180  
CDLVHTRCIT  
       190  
PTGTHPLAKK  
       200  
LPAQRTNRAV  
       210  
ALSSSVMCPD  
       220  
ARSRCPDGST  
       230  
CCELPSGKYG  
       240  
CCPMPNATCC  
       250  
SDHLHCCPQD  
       260  
TVCDLIQSKC  
       270  
LSKENATTDL  
       280  
LTKLPAHTVG  
       290  
DVKCDMEVSC  
       300  
PDGYTCCRLQ  
       310  
SGAWGCCPFT  
       320  
QAVCCEDHIH  
       330  
CCPAGFTCDT  
       340  
QKGTCEQGPH  
       350  
QVPWMEKAPA  
       360  
HLSLPDPQAL  
       370  
KRDVPCDNVS  
       380  
SCPSSDTCCQ  
       390  
LTSGEWGCCP  
       400  
IPEAVCCSDH  
       410  
QHCCPQGYTC  
       420  
VAEGQCQRGS  
       430  
EIVAGLEKMP  
       440  
ARRASLSHPR  
       450  
DIGCDQHTSC  
       460  
PVGQTCCPSL  
       470  
GGSWACCQLP  
       480  
HAVCCEDRQH  
       490  
CCPAGYTCNV  
       500  
KARSCEKEVV  
       510  
SAQPATFLAR  
       520  
SPHVGVKDVE  
       530  
CGEGHFCHDN  
       540  
QTCCRDNRQG  
       550  
WACCPYRQGV  
       560  
CCADRRHCCP  
       570  
AGFRCAARGT  
       580  
KCLRREAPRW  
       590  
DAPLRDPALR  
     
QLL  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
Download
Comment
Page 1 of 1