RESULT FOR QUERY "P46531" IN THE O-GLCNACOMEClick to expand (1 result)


P46531: NOTC1_HUMAN
Homo sapiens
Full Name: Neurogenic locus notch homolog protein 1
O-GlcNAc Score:
8 References
11 O-GlcNAc sites
8 Principal Investigators
8 First authors
283 Citations
2017 Year of first report
Other species: NOTC1_HUMAN, NOTC1_MOUSE (See all)
O-GlcNAc Sites:
S94, T822, S1588, S1589, S1779, S2274, S2280, T2282, T2284, S2461, T2466
Canonical sequence information:
        10  
MPPLLAPLLC  
        20  
LALLPALAAR  
        30  
GPRCSQPGET  
        40  
CLNGGKCEAA  
        50  
NGTEACVCGG  
        60  
AFVGPRCQDP  
        70  
NPCLSTPCKN  
        80  
AGTCHVVDRR  
        90  
GVADYACSCA  
       100  
LGFSGPLCLT  
       110  
PLDNACLTNP  
       120  
CRNGGTCDLL  
       130  
TLTEYKCRCP  
       140  
PGWSGKSCQQ  
       150  
ADPCASNPCA  
       160  
NGGQCLPFEA  
       170  
SYICHCPPSF  
       180  
HGPTCRQDVN  
       190  
ECGQKPGLCR  
       200  
HGGTCHNEVG  
       210  
SYRCVCRATH  
       220  
TGPNCERPYV  
       230  
PCSPSPCQNG  
       240  
GTCRPTGDVT  
       250  
HECACLPGFT  
       260  
GQNCEENIDD  
       270  
CPGNNCKNGG  
       280  
ACVDGVNTYN  
       290  
CRCPPEWTGQ  
       300  
YCTEDVDECQ  
       310  
LMPNACQNGG  
       320  
TCHNTHGGYN  
       330  
CVCVNGWTGE  
       340  
DCSENIDDCA  
       350  
SAACFHGATC  
       360  
HDRVASFYCE  
       370  
CPHGRTGLLC  
       380  
HLNDACISNP  
       390  
CNEGSNCDTN  
       400  
PVNGKAICTC  
       410  
PSGYTGPACS  
       420  
QDVDECSLGA  
       430  
NPCEHAGKCI  
       440  
NTLGSFECQC  
       450  
LQGYTGPRCE  
       460  
IDVNECVSNP  
       470  
CQNDATCLDQ  
       480  
IGEFQCICMP  
       490  
GYEGVHCEVN  
       500  
TDECASSPCL  
       510  
HNGRCLDKIN  
       520  
EFQCECPTGF  
       530  
TGHLCQYDVD  
       540  
ECASTPCKNG  
       550  
AKCLDGPNTY  
       560  
TCVCTEGYTG  
       570  
THCEVDIDEC  
       580  
DPDPCHYGSC  
       590  
KDGVATFTCL  
       600  
CRPGYTGHHC  
       610  
ETNINECSSQ  
       620  
PCRHGGTCQD  
       630  
RDNAYLCFCL  
       640  
KGTTGPNCEI  
       650  
NLDDCASSPC  
       660  
DSGTCLDKID  
       670  
GYECACEPGY  
       680  
TGSMCNINID  
       690  
ECAGNPCHNG  
       700  
GTCEDGINGF  
       710  
TCRCPEGYHD  
       720  
PTCLSEVNEC  
       730  
NSNPCVHGAC  
       740  
RDSLNGYKCD  
       750  
CDPGWSGTNC  
       760  
DINNNECESN  
       770  
PCVNGGTCKD  
       780  
MTSGYVCTCR  
       790  
EGFSGPNCQT  
       800  
NINECASNPC  
       810  
LNQGTCIDDV  
       820  
AGYKCNCLLP  
       830  
YTGATCEVVL  
       840  
APCAPSPCRN  
       850  
GGECRQSEDY  
       860  
ESFSCVCPTG  
       870  
WQGQTCEVDI  
       880  
NECVLSPCRH  
       890  
GASCQNTHGG  
       900  
YRCHCQAGYS  
       910  
GRNCETDIDD  
       920  
CRPNPCHNGG  
       930  
SCTDGINTAF  
       940  
CDCLPGFRGT  
       950  
FCEEDINECA  
       960  
SDPCRNGANC  
       970  
TDCVDSYTCT  
       980  
CPAGFSGIHC  
       990  
ENNTPDCTES  
      1000  
SCFNGGTCVD  
      1010  
GINSFTCLCP  
      1020  
PGFTGSYCQH  
      1030  
DVNECDSQPC  
      1040  
LHGGTCQDGC  
      1050  
GSYRCTCPQG  
      1060  
YTGPNCQNLV  
      1070  
HWCDSSPCKN  
      1080  
GGKCWQTHTQ  
      1090  
YRCECPSGWT  
      1100  
GLYCDVPSVS  
      1110  
CEVAAQRQGV  
      1120  
DVARLCQHGG  
      1130  
LCVDAGNTHH  
      1140  
CRCQAGYTGS  
      1150  
YCEDLVDECS  
      1160  
PSPCQNGATC  
      1170  
TDYLGGYSCK  
      1180  
CVAGYHGVNC  
      1190  
SEEIDECLSH  
      1200  
PCQNGGTCLD  
      1210  
LPNTYKCSCP  
      1220  
RGTQGVHCEI  
      1230  
NVDDCNPPVD  
      1240  
PVSRSPKCFN  
      1250  
NGTCVDQVGG  
      1260  
YSCTCPPGFV  
      1270  
GERCEGDVNE  
      1280  
CLSNPCDARG  
      1290  
TQNCVQRVND  
      1300  
FHCECRAGHT  
      1310  
GRRCESVING  
      1320  
CKGKPCKNGG  
      1330  
TCAVASNTAR  
      1340  
GFICKCPAGF  
      1350  
EGATCENDAR  
      1360  
TCGSLRCLNG  
      1370  
GTCISGPRSP  
      1380  
TCLCLGPFTG  
      1390  
PECQFPASSP  
      1400  
CLGGNPCYNQ  
      1410  
GTCEPTSESP  
      1420  
FYRCLCPAKF  
      1430  
NGLLCHILDY  
      1440  
SFGGGAGRDI  
      1450  
PPPLIEEACE  
      1460  
LPECQEDAGN  
      1470  
KVCSLQCNNH  
      1480  
ACGWDGGDCS  
      1490  
LNFNDPWKNC  
      1500  
TQSLQCWKYF  
      1510  
SDGHCDSQCN  
      1520  
SAGCLFDGFD  
      1530  
CQRAEGQCNP  
      1540  
LYDQYCKDHF  
      1550  
SDGHCDQGCN  
      1560  
SAECEWDGLD  
      1570  
CAEHVPERLA  
      1580  
AGTLVVVVLM  
      1590  
PPEQLRNSSF  
      1600  
HFLRELSRVL  
      1610  
HTNVVFKRDA  
      1620  
HGQQMIFPYY  
      1630  
GREEELRKHP  
      1640  
IKRAAEGWAA  
      1650  
PDALLGQVKA  
      1660  
SLLPGGSEGG  
      1670  
RRRRELDPMD  
      1680  
VRGSIVYLEI  
      1690  
DNRQCVQASS  
      1700  
QCFQSATDVA  
      1710  
AFLGALASLG  
      1720  
SLNIPYKIEA  
      1730  
VQSETVEPPP  
      1740  
PAQLHFMYVA  
      1750  
AAAFVLLFFV  
      1760  
GCGVLLSRKR  
      1770  
RRQHGQLWFP  
      1780  
EGFKVSEASK  
      1790  
KKRREPLGED  
      1800  
SVGLKPLKNA  
      1810  
SDGALMDDNQ  
      1820  
NEWGDEDLET  
      1830  
KKFRFEEPVV  
      1840  
LPDLDDQTDH  
      1850  
RQWTQQHLDA  
      1860  
ADLRMSAMAP  
      1870  
TPPQGEVDAD  
      1880  
CMDVNVRGPD  
      1890  
GFTPLMIASC  
      1900  
SGGGLETGNS  
      1910  
EEEEDAPAVI  
      1920  
SDFIYQGASL  
      1930  
HNQTDRTGET  
      1940  
ALHLAARYSR  
      1950  
SDAAKRLLEA  
      1960  
SADANIQDNM  
      1970  
GRTPLHAAVS  
      1980  
ADAQGVFQIL  
      1990  
IRNRATDLDA  
      2000  
RMHDGTTPLI  
      2010  
LAARLAVEGM  
      2020  
LEDLINSHAD  
      2030  
VNAVDDLGKS  
      2040  
ALHWAAAVNN  
      2050  
VDAAVVLLKN  
      2060  
GANKDMQNNR  
      2070  
EETPLFLAAR  
      2080  
EGSYETAKVL  
      2090  
LDHFANRDIT  
      2100  
DHMDRLPRDI  
      2110  
AQERMHHDIV  
      2120  
RLLDEYNLVR  
      2130  
SPQLHGAPLG  
      2140  
GTPTLSPPLC  
      2150  
SPNGYLGSLK  
      2160  
PGVQGKKVRK  
      2170  
PSSKGLACGS  
      2180  
KEAKDLKARR  
      2190  
KKSQDGKGCL  
      2200  
LDSSGMLSPV  
      2210  
DSLESPHGYL  
      2220  
SDVASPPLLP  
      2230  
SPFQQSPSVP  
      2240  
LNHLPGMPDT  
      2250  
HLGIGHLNVA  
      2260  
AKPEMAALGG  
      2270  
GGRLAFETGP  
      2280  
PRLSHLPVAS  
      2290  
GTSTVLGSSS  
      2300  
GGALNFTVGG  
      2310  
STSLNGQCEW  
      2320  
LSRLQSGMVP  
      2330  
NQYNPLRGSV  
      2340  
APGPLSTQAP  
      2350  
SLQHGMVGPL  
      2360  
HSSLAASALS  
      2370  
QMMSYQGLPS  
      2380  
TRLATQPHLV  
      2390  
QTQQVQPQNL  
      2400  
QMQQQNLQPA  
      2410  
NIQQQQSLQP  
      2420  
PPPPPQPHLG  
      2430  
VSSAASGHLG  
      2440  
RSFLSGEPSQ  
      2450  
ADVQPLGPSS  
      2460  
LAVHTILPQE  
      2470  
SPALPTSLPS  
      2480  
SLVPPVTAAQ  
      2490  
FLTPPSQHSY  
      2500  
SSPVDNTPSH  
      2510  
QLQVPEHPFL  
      2520  
TPSPESPDQW  
      2530  
SSSSPHSNVS  
      2540  
DWSEGVSSPP  
      2550  
TSMQSQIARI  
       
PEAFK  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
Download
Comment
Page 1 of 1