RESULT FOR QUERY "Q01705" IN THE O-GLCNACOMEClick to expand (1 result)


Q01705: NOTC1_MOUSE
Mus musculus
Full Name: Neurogenic locus notch homolog protein 1
? O-GlcNAc Score: 51
Other species: NOTC1_HUMAN, NOTC1_MOUSE (See all)
O-GlcNAc Sites:
S94, T405, T617, S784, T900, S1856 (Q01705-2)
Canonical sequence information:
        10  
MPRLLTPLLC  
        20  
LTLLPALAAR  
        30  
GLRCSQPSGT  
        40  
CLNGGRCEVA  
        50  
NGTEACVCSG  
        60  
AFVGQRCQDS  
        70  
NPCLSTPCKN  
        80  
AGTCHVVDHG  
        90  
GTVDYACSCP  
       100  
LGFSGPLCLT  
       110  
PLDNACLANP  
       120  
CRNGGTCDLL  
       130  
TLTEYKCRCP  
       140  
PGWSGKSCQQ  
       150  
ADPCASNPCA  
       160  
NGGQCLPFES  
       170  
SYICRCPPGF  
       180  
HGPTCRQDVN  
       190  
ECSQNPGLCR  
       200  
HGGTCHNEIG  
       210  
SYRCACRATH  
       220  
TGPHCELPYV  
       230  
PCSPSPCQNG  
       240  
GTCRPTGDTT  
       250  
HECACLPGFA  
       260  
GQNCEENVDD  
       270  
CPGNNCKNGG  
       280  
ACVDGVNTYN  
       290  
CRCPPEWTGQ  
       300  
YCTEDVDECQ  
       310  
LMPNACQNGG  
       320  
TCHNTHGGYN  
       330  
CVCVNGWTGE  
       340  
DCSENIDDCA  
       350  
SAACFQGATC  
       360  
HDRVASFYCE  
       370  
CPHGRTGLLC  
       380  
HLNDACISNP  
       390  
CNEGSNCDTN  
       400  
PVNGKAICTC  
       410  
PSGYTGPACS  
       420  
QDVDECALGA  
       430  
NPCEHAGKCL  
       440  
NTLGSFECQC  
       450  
LQGYTGPRCE  
       460  
IDVNECISNP  
       470  
CQNDATCLDQ  
       480  
IGEFQCICMP  
       490  
GYEGVYCEIN  
       500  
TDECASSPCL  
       510  
HNGHCMDKIN  
       520  
EFQCQCPKGF  
       530  
NGHLCQYDVD  
       540  
ECASTPCKNG  
       550  
AKCLDGPNTY  
       560  
TCVCTEGYTG  
       570  
THCEVDIDEC  
       580  
DPDPCHYGSC  
       590  
KDGVATFTCL  
       600  
CQPGYTGHHC  
       610  
ETNINECHSQ  
       620  
PCRHGGTCQD  
       630  
RDNSYLCLCL  
       640  
KGTTGPNCEI  
       650  
NLDDCASNPC  
       660  
DSGTCLDKID  
       670  
GYECACEPGY  
       680  
TGSMCNVNID  
       690  
ECAGSPCHNG  
       700  
GTCEDGIAGF  
       710  
TCRCPEGYHD  
       720  
PTCLSEVNEC  
       730  
NSNPCIHGAC  
       740  
RDGLNGYKCD  
       750  
CAPGWSGTNC  
       760  
DINNNECESN  
       770  
PCVNGGTCKD  
       780  
MTSGYVCTCR  
       790  
EGFSGPNCQT  
       800  
NINECASNPC  
       810  
LNQGTCIDDV  
       820  
AGYKCNCPLP  
       830  
YTGATCEVVL  
       840  
APCATSPCKN  
       850  
SGVCKESEDY  
       860  
ESFSCVCPTG  
       870  
WQGQTCEVDI  
       880  
NECVKSPCRH  
       890  
GASCQNTNGS  
       900  
YRCLCQAGYT  
       910  
GRNCESDIDD  
       920  
CRPNPCHNGG  
       930  
SCTDGINTAF  
       940  
CDCLPGFQGA  
       950  
FCEEDINECA  
       960  
SNPCQNGANC  
       970  
TDCVDSYTCT  
       980  
CPVGFNGIHC  
       990  
ENNTPDCTES  
      1000  
SCFNGGTCVD  
      1010  
GINSFTCLCP  
      1020  
PGFTGSYCQY  
      1030  
DVNECDSRPC  
      1040  
LHGGTCQDSY  
      1050  
GTYKCTCPQG  
      1060  
YTGLNCQNLV  
      1070  
RWCDSAPCKN  
      1080  
GGRCWQTNTQ  
      1090  
YHCECRSGWT  
      1100  
GVNCDVLSVS  
      1110  
CEVAAQKRGI  
      1120  
DVTLLCQHGG  
      1130  
LCVDEGDKHY  
      1140  
CHCQAGYTGS  
      1150  
YCEDEVDECS  
      1160  
PNPCQNGATC  
      1170  
TDYLGGFSCK  
      1180  
CVAGYHGSNC  
      1190  
SEEINECLSQ  
      1200  
PCQNGGTCID  
      1210  
LTNSYKCSCP  
      1220  
RGTQGVHCEI  
      1230  
NVDDCHPPLD  
      1240  
PASRSPKCFN  
      1250  
NGTCVDQVGG  
      1260  
YTCTCPPGFV  
      1270  
GERCEGDVNE  
      1280  
CLSNPCDPRG  
      1290  
TQNCVQRVND  
      1300  
FHCECRAGHT  
      1310  
GRRCESVING  
      1320  
CRGKPCKNGG  
      1330  
VCAVASNTAR  
      1340  
GFICRCPAGF  
      1350  
EGATCENDAR  
      1360  
TCGSLRCLNG  
      1370  
GTCISGPRSP  
      1380  
TCLCLGSFTG  
      1390  
PECQFPASSP  
      1400  
CVGSNPCYNQ  
      1410  
GTCEPTSENP  
      1420  
FYRCLCPAKF  
      1430  
NGLLCHILDY  
      1440  
SFTGGAGRDI  
      1450  
PPPQIEEACE  
      1460  
LPECQVDAGN  
      1470  
KVCNLQCNNH  
      1480  
ACGWDGGDCS  
      1490  
LNFNDPWKNC  
      1500  
TQSLQCWKYF  
      1510  
SDGHCDSQCN  
      1520  
SAGCLFDGFD  
      1530  
CQLTEGQCNP  
      1540  
LYDQYCKDHF  
      1550  
SDGHCDQGCN  
      1560  
SAECEWDGLD  
      1570  
CAEHVPERLA  
      1580  
AGTLVLVVLL  
      1590  
PPDQLRNNSF  
      1600  
HFLRELSHVL  
      1610  
HTNVVFKRDA  
      1620  
QGQQMIFPYY  
      1630  
GHEEELRKHP  
      1640  
IKRSTVGWAT  
      1650  
SSLLPGTSGG  
      1660  
RQRRELDPMD  
      1670  
IRGSIVYLEI  
      1680  
DNRQCVQSSS  
      1690  
QCFQSATDVA  
      1700  
AFLGALASLG  
      1710  
SLNIPYKIEA  
      1720  
VKSEPVEPPL  
      1730  
PSQLHLMYVA  
      1740  
AAAFVLLFFV  
      1750  
GCGVLLSRKR  
      1760  
RRQHGQLWFP  
      1770  
EGFKVSEASK  
      1780  
KKRREPLGED  
      1790  
SVGLKPLKNA  
      1800  
SDGALMDDNQ  
      1810  
NEWGDEDLET  
      1820  
KKFRFEEPVV  
      1830  
LPDLSDQTDH  
      1840  
RQWTQQHLDA  
      1850  
ADLRMSAMAP  
      1860  
TPPQGEVDAD  
      1870  
CMDVNVRGPD  
      1880  
GFTPLMIASC  
      1890  
SGGGLETGNS  
      1900  
EEEEDAPAVI  
      1910  
SDFIYQGASL  
      1920  
HNQTDRTGET  
      1930  
ALHLAARYSR  
      1940  
SDAAKRLLEA  
      1950  
SADANIQDNM  
      1960  
GRTPLHAAVS  
      1970  
ADAQGVFQIL  
      1980  
LRNRATDLDA  
      1990  
RMHDGTTPLI  
      2000  
LAARLAVEGM  
      2010  
LEDLINSHAD  
      2020  
VNAVDDLGKS  
      2030  
ALHWAAAVNN  
      2040  
VDAAVVLLKN  
      2050  
GANKDMQNNK  
      2060  
EETPLFLAAR  
      2070  
EGSYETAKVL  
      2080  
LDHFANRDIT  
      2090  
DHMDRLPRDI  
      2100  
AQERMHHDIV  
      2110  
RLLDEYNLVR  
      2120  
SPQLHGTALG  
      2130  
GTPTLSPTLC  
      2140  
SPNGYLGNLK  
      2150  
SATQGKKARK  
      2160  
PSTKGLACGS  
      2170  
KEAKDLKARR  
      2180  
KKSQDGKGCL  
      2190  
LDSSSMLSPV  
      2200  
DSLESPHGYL  
      2210  
SDVASPPLLP  
      2220  
SPFQQSPSMP  
      2230  
LSHLPGMPDT  
      2240  
HLGISHLNVA  
      2250  
AKPEMAALAG  
      2260  
GSRLAFEPPP  
      2270  
PRLSHLPVAS  
      2280  
SASTVLSTNG  
      2290  
TGAMNFTVGA  
      2300  
PASLNGQCEW  
      2310  
LPRLQNGMVP  
      2320  
SQYNPLRPGV  
      2330  
TPGTLSTQAA  
      2340  
GLQHSMMGPL  
      2350  
HSSLSTNTLS  
      2360  
PIIYQGLPNT  
      2370  
RLATQPHLVQ  
      2380  
TQQVQPQNLQ  
      2390  
LQPQNLQPPS  
      2400  
QPHLSVSSAA  
      2410  
NGHLGRSFLS  
      2420  
GEPSQADVQP  
      2430  
LGPSSLPVHT  
      2440  
ILPQESQALP  
      2450  
TSLPSSMVPP  
      2460  
MTTTQFLTPP  
      2470  
SQHSYSSSPV  
      2480  
DNTPSHQLQV  
      2490  
PEHPFLTPSP  
      2500  
ESPDQWSSSS  
      2510  
PHSNISDWSE  
      2520  
GISSPPTTMP  
      2530  
SQITHIPEAF  
   
K  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
LinkOut: UniProtKB GlyGen
Download
Comment
Page 1 of 1