RESULT FOR QUERY "Q01844" IN THE O-GLCNACOMEClick to expand (1 result)


Q01844: EWS_HUMAN
Homo sapiens
Full Name: RNA-binding protein EWS
O-GlcNAc Score:
22 References
48 O-GlcNAc sites
19 Principal Investigators
21 First authors
775 Citations
2010 Year of first report
Other species: EWS_HUMAN, EWS_MOUSE (See all)
O-GlcNAc Sites:
T22, T26, T32, T33, S40, T48, S51, T53, T57, T58, T60, T75, S87, T95, T100, T101, T102, T104, T106, T107, T108, S111, T134, T137, S149, S153, S154, T185, S189, T193, S194, S196, T201, S207, S209, T213, S224, S225, S230, S231, T238, S239, T244, S248, S252, S274, S443, S453
Canonical sequence information:
        10  
MASTDYSTYS  
        20  
QAAAQQGYSA  
        30  
YTAQPTQGYA  
        40  
QTTQAYGQQS  
        50  
YGTYGQPTDV  
        60  
SYTQAQTTAT  
        70  
YGQTAYATSY  
        80  
GQPPTGYTTP  
        90  
TAPQAYSQPV  
       100  
QGYGTGAYDT  
       110  
TTATVTTTQA  
       120  
SYAAQSAYGT  
       130  
QPAYPAYGQQ  
       140  
PAATAPTRPQ  
       150  
DGNKPTETSQ  
       160  
PQSSTGGYNQ  
       170  
PSLGYGQSNY  
       180  
SYPQVPGSYP  
       190  
MQPVTAPPSY  
       200  
PPTSYSSTQP  
       210  
TSYDQSSYSQ  
       220  
QNTYGQPSSY  
       230  
GQQSSYGQQS  
       240  
SYGQQPPTSY  
       250  
PPQTGSYSQA  
       260  
PSQYSQQSSS  
       270  
YGQQSSFRQD  
       280  
HPSSMGVYGQ  
       290  
ESGGFSGPGE  
       300  
NRSMSGPDNR  
       310  
GRGRGGFDRG  
       320  
GMSRGGRGGG  
       330  
RGGMGSAGER  
       340  
GGFNKPGGPM  
       350  
DEGPDLDLGP  
       360  
PVDPDEDSDN  
       370  
SAIYVQGLND  
       380  
SVTLDDLADF  
       390  
FKQCGVVKMN  
       400  
KRTGQPMIHI  
       410  
YLDKETGKPK  
       420  
GDATVSYEDP  
       430  
PTAKAAVEWF  
       440  
DGKDFQGSKL  
       450  
KVSLARKKPP  
       460  
MNSMRGGLPP  
       470  
REGRGMPPPL  
       480  
RGGPGGPGGP  
       490  
GGPMGRMGGR  
       500  
GGDRGGFPPR  
       510  
GPRGSRGNPS  
       520  
GGGNVQHRAG  
       530  
DWQCPNPGCG  
       540  
NQNFAWRTEC  
       550  
NQCKAPKPEG  
       560  
FLPPPFPPPG  
       570  
GDRGRGGPGG  
       580  
MRGGRGGLMD  
       590  
RGGPGGMFRG  
       600  
GRGGDRGGFR  
       610  
GGRGMDRGGF  
       620  
GGGRRGGPGG  
       630  
PPGPLMEQMG  
       640  
GRRGGRGGPG  
       650  
KMDKGEHRQE  
        
RRDRPY  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
Download
Comment
Page 1 of 1