RESULT FOR QUERY "Q03441,Q96DB5,Q9DCV4" IN THE O-GLCNACOMEClick to expand (3 results)


Q03441: RMD1_YEAST
Saccharomyces cerevisiae
Full Name: Sporulation protein RMD1
O-GlcNAc Score:
1 References
0 O-GlcNAc sites
1 Principal Investigators
1 First authors
2 Citations
2021 Year of first report
Canonical sequence information:
        10  
MVDSNDDQPE  
        20  
RHALLHNDIQ  
        30  
TSNNSRPSLV  
        40  
QKKYLPTPQD  
        50  
TRKSRASYTG  
        60  
SAMINPTSKQ  
        70  
SRTGSGAQRT  
        80  
SRTAQKLKLL  
        90  
PEEPFQRDSE  
       100  
RLTDLKNQEV  
       110  
YSQVNRIKDK  
       120  
PARRDAEKLG  
       130  
KAHRHLLPRS  
       140  
TAYCTASSYN  
       150  
MKELVRWLKD  
       160  
CRKLHHTHPK  
       170  
LFDECLYTPF  
       180  
IYNDWRGDKR  
       190  
FEDEDVIRLD  
       200  
DEGGEIIVSD  
       210  
KHPDLFIFEY  
       220  
GVVVMWGFTE  
       230  
REEKAFLNDI  
       240  
EKFEKEKLAE  
       250  
EDIQVEEFNY  
       260  
YVTKSYQPRI  
       270  
YNDFITLRDG  
       280  
SNYMVKLSIS  
       290  
HAIAQSVKIS  
       300  
LFEELVDNTI  
       310  
EDTQDIPQEI  
       320  
AYSGKVSMSK  
       330  
EDIMKSIGEL  
       340  
FILRININLH  
       350  
GSVLDSPEIM  
       360  
WSEPQLEPIY  
       370  
QATRGYLEIN  
       380  
QRVSLLNQRL  
       390  
EVISDLLQML  
       400  
KEQLGHSHEE  
       410  
YLEFIVILLV  
       420  
GVEVLISVIN  
       430  
IVVDMLASQH  
  
  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
O-GlcNAc References:
33229814 (All references)
Download
Comment
Q9DCV4: RMD1_MOUSE
Mus musculus
Full Name: Regulator of microtubule dynamics protein 1
O-GlcNAc Score:
2 References
0 O-GlcNAc sites
2 Principal Investigators
2 First authors
0 Citations
2023 Year of first report
Canonical sequence information:
        10  
MALSSRLWRR  
        20  
LPPLRVCQQT  
        30  
RTWGSRGRCG  
        40  
AWGVRACEVI  
        50  
GNTRPFKRGF  
        60  
LFSALSYLGF  
        70  
ETYQIISQAA  
        80  
VVHATAKVEE  
        90  
ILAQADYLYE  
       100  
SGETEKLYQL  
       110  
LIQYKESEDG  
       120  
ELLWRLARAS  
       130  
RDIAQLSKTS  
       140  
EEEKKVLVYE  
       150  
ALDYAKRALE  
       160  
KKESSSAAHK  
       170  
WYAICISDVG  
       180  
DYEGIKVKIA  
       190  
NAYVIKEHFE  
       200  
KAIELNPKDA  
       210  
TSIHLMGIWC  
       220  
YTFAEMPWYQ  
       230  
RRIAKVLFAN  
       240  
PPSSTYEEAL  
       250  
RYFHKAEEVD  
       260  
PNFYSKNLLL  
       270  
LGKTYLKLNN  
       280  
KKLAAFWLVK  
       290  
AKGYPAHTEE  
       300  
DKQIQTEAAQ  
       
LLTGL  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
O-GlcNAc References:
37507081, 37453647 (All references)
Download
Comment
Q96DB5: RMD1_HUMAN
Homo sapiens
Full Name: Regulator of microtubule dynamics protein 1
O-GlcNAc Score:
2 References
1 O-GlcNAc sites
2 Principal Investigators
2 First authors
22 Citations
2017 Year of first report
O-GlcNAc Sites:
S30
Canonical sequence information:
        10  
MALAARLWRL  
        20  
LPFRRGAAPG  
        30  
SRLPAGTSGS  
        40  
RGHCGPCRFR  
        50  
GFEVMGNPGT  
        60  
FKRGLLLSAL  
        70  
SYLGFETYQV  
        80  
ISQAAVVHAT  
        90  
AKVEEILEQA  
       100  
DYLYESGETE  
       110  
KLYQLLTQYK  
       120  
ESEDAELLWR  
       130  
LARASRDVAQ  
       140  
LSRTSEEEKK  
       150  
LLVYEALEYA  
       160  
KRALEKNESS  
       170  
FASHKWYAIC  
       180  
LSDVGDYEGI  
       190  
KAKIANAYII  
       200  
KEHFEKAIEL  
       210  
NPKDATSIHL  
       220  
MGIWCYTFAE  
       230  
MPWYQRRIAK  
       240  
MLFATPPSST  
       250  
YEKALGYFHR  
       260  
AEQVDPNFYS  
       270  
KNLLLLGKTY  
       280  
LKLHNKKLAA  
       290  
FWLMKAKDYP  
       300  
AHTEEDKQIQ  
       310  
TEAAQLLTSF  
      
SEKN  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
O-GlcNAc References:
30379171, 28510447 (All references)
Download
Comment
Page 1 of 1