RESULT FOR QUERY "Q10571" IN THE O-GLCNACOMEClick to expand (1 result)


Q10571: MN1_HUMAN
Homo sapiens
Full Name: Transcriptional activator MN1
O-GlcNAc Score:
2 References
2 O-GlcNAc sites
2 Principal Investigators
2 First authors
93 Citations
2018 Year of first report
O-GlcNAc Sites:
S286, S428
Canonical sequence information:
        10  
MFGLDQFEPQ  
        20  
VNSRNAGQGE  
        30  
RNFNETGLSM  
        40  
NTHFKAPAFH  
        50  
TGGPPGPVDP  
        60  
AMSALGEPPI  
        70  
LGMNMEPYGF  
        80  
HARGHSELHA  
        90  
GGLQAQPVHG  
       100  
FFGGQQPHHG  
       110  
HPGSHHPHQH  
       120  
HPHFGGNFGG  
       130  
PDPGASCLHG  
       140  
GRLLGYGGAA  
       150  
GGLGSQPPFA  
       160  
EGYEHMAESQ  
       170  
GPESFGPQRP  
       180  
GNLPDFHSSG  
       190  
ASSHAVPAPC  
       200  
LPLDQSPNRA  
       210  
ASFHGLPSSS  
       220  
GSDSHSLEPR  
       230  
RVTNQGAVDS  
       240  
LEYNYPGEAP  
       250  
SGHFDMFSPS  
       260  
DSEGQLPHYA  
       270  
AGRQVPGGAF  
       280  
PGASAMPRAA  
       290  
GMVGLSKMHA  
       300  
QPPQQQPQQQ  
       310  
QQPQQQQQQH  
       320  
GVFFERFSGA  
       330  
RKMPVGLEPS  
       340  
VGSRHPLMQP  
       350  
PQQAPPPPQQ  
       360  
QPPQQPPQQQ  
       370  
PPPPPGLLVR  
       380  
QNSCPPALPR  
       390  
PQQGEAGTPS  
       400  
GGLQDGGPML  
       410  
PSQHAQFEYP  
       420  
IHRLENRSMH  
       430  
PYSEPVFSMQ  
       440  
HPPPQQAPNQ  
       450  
RLQHFDAPPY  
       460  
MNVAKRPRFD  
       470  
FPGSAGVDRC  
       480  
ASWNGSMHNG  
       490  
ALDNHLSPSA  
       500  
YPGLPGEFTP  
       510  
PVPDSFPSGP  
       520  
PLQHPAPDHQ  
       530  
SLQQQQQQQQ  
       540  
QQQQQQQQQQ  
       550  
QQQQQQQQQQ  
       560  
RQNAALMIKQ  
       570  
MASRNQQQRL  
       580  
RQPNLAQLGH  
       590  
PGDVGQGGLV  
       600  
HGGPVGGLAQ  
       610  
PNFEREGGST  
       620  
GAGRLGTFEQ  
       630  
QAPHLAQESA  
       640  
WFSGPHPPPG  
       650  
DLLPRRMGGS  
       660  
GLPADCGPHD  
       670  
PSLAPPPPPG  
       680  
GSGVLFRGPL  
       690  
QEPMRMPGEG  
       700  
HVPALPSPGL  
       710  
QFGGSLGGLG  
       720  
QLQSPGAGVG  
       730  
LPSAASERRP  
       740  
PPPDFATSAL  
       750  
GGQPGFPFGA  
       760  
AGRQSTPHSG  
       770  
PGVNSPPSAG  
       780  
GGGGSSGGGG  
       790  
GGGAYPPQPD  
       800  
FQPSQRTSAS  
       810  
KLGALSLGSF  
       820  
NKPSSKDNLF  
       830  
GQSCLAALST  
       840  
ACQNMIASLG  
       850  
APNLNVTFNK  
       860  
KNPPEGKRKL  
       870  
SQNETDGAAV  
       880  
AGNPGSDYFP  
       890  
GGTAPGAPGP  
       900  
GGPSGTSSSG  
       910  
SKASGPPNPP  
       920  
AQGDGTSLSP  
       930  
NYTLESTSGN  
       940  
DGKPVSGGGG  
       950  
RGRGRRKRDS  
       960  
GHVSPGTFFD  
       970  
KYSAAPDSGG  
       980  
APGVSPGQQQ  
       990  
ASGAAVGGSS  
      1000  
AGETRGAPTP  
      1010  
HEKALTSPSW  
      1020  
GKGAELLLGD  
      1030  
QPDLIGSLDG  
      1040  
GAKSDSSSPN  
      1050  
VGEFASDEVS  
      1060  
TSYANEDEVS  
      1070  
SSSDNPQALV  
      1080  
KASRSPLVTG  
      1090  
SPKLPPRGVG  
      1100  
AGEHGPKAPP  
      1110  
PALGLGIMSN  
      1120  
STSTPDSYGG  
      1130  
GGGPGHPGTP  
      1140  
GLEQVRTPTS  
      1150  
SSGAPPPDEI  
      1160  
HPLEILQAQI  
      1170  
QLQRQQFSIS  
      1180  
EDQPLGLKGG  
      1190  
KKGECAVGAS  
      1200  
GAQNGDSELG  
      1210  
SCCSEAVKSA  
      1220  
MSTIDLDSLM  
      1230  
AEHSAAWYMP  
      1240  
ADKALVDSAD  
      1250  
DDKTLAPWEK  
      1260  
AKPQNPNSKE  
      1270  
AHDLPANKAS  
      1280  
ASQPGSHLQC  
      1290  
LSVHCTDDVG  
      1300  
DAKARASVPT  
      1310  
WRSLHSDISN  
      1320  
RFGTFVAALT  
  
  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
O-GlcNAc References:
38253038, 29351928 (All references)
Download
Comment
Page 1 of 1