RESULT FOR QUERY "Q14671" IN THE O-GLCNACOMEClick to expand (1 result)


Q14671: PUM1_HUMAN
Homo sapiens
Full Name: Pumilio homolog 1
O-GlcNAc Score:
16 References
21 O-GlcNAc sites
13 Principal Investigators
16 First authors
869 Citations
2011 Year of first report
O-GlcNAc Sites:
S158, S159, S180, S212, S665, T720, S721, S722, S786, S797, S799, S800, S802, S803, S806, S808, S809, T810, S813, S814, S815
Canonical sequence information:
        10  
MSVACVLKRK  
        20  
AVLWQDSFSP  
        30  
HLKHHPQEPA  
        40  
NPNMPVVLTS  
        50  
GTGSQAQPQP  
        60  
AANQALAAGT  
        70  
HSSPVPGSIG  
        80  
VAGRSQDDAM  
        90  
VDYFFQRQHG  
       100  
EQLGGGGSGG  
       110  
GGYNNSKHRW  
       120  
PTGDNIHAEH  
       130  
QVRSMDELNH  
       140  
DFQALALEGR  
       150  
AMGEQLLPGK  
       160  
KFWETDESSK  
       170  
DGPKGIFLGD  
       180  
QWRDSAWGTS  
       190  
DHSVSQPIMV  
       200  
QRRPGQSFHV  
       210  
NSEVNSVLSP  
       220  
RSESGGLGVS  
       230  
MVEYVLSSSP  
       240  
GDSCLRKGGF  
       250  
GPRDADSDEN  
       260  
DKGEKKNKGT  
       270  
FDGDKLGDLK  
       280  
EEGDVMDKTN  
       290  
GLPVQNGIDA  
       300  
DVKDFSRTPG  
       310  
NCQNSANEVD  
       320  
LLGPNQNGSE  
       330  
GLAQLTSTNG  
       340  
AKPVEDFSNM  
       350  
ESQSVPLDPM  
       360  
EHVGMEPLQF  
       370  
DYSGTQVPVD  
       380  
SAAATVGLFD  
       390  
YNSQQQLFQR  
       400  
PNALAVQQLT  
       410  
AAQQQQYALA  
       420  
AAHQPHIGLA  
       430  
PAAFVPNPYI  
       440  
ISAAPPGTDP  
       450  
YTAGLAAAAT  
       460  
LGPAVVPHQY  
       470  
YGVTPWGVYP  
       480  
ASLFQQQAAA  
       490  
AAAATNSANQ  
       500  
QTTPQAQQGQ  
       510  
QQVLRGGASQ  
       520  
RPLTPNQNQQ  
       530  
GQQTDPLVAA  
       540  
AAVNSALAFG  
       550  
QGLAAGMPGY  
       560  
PVLAPAAYYD  
       570  
QTGALVVNAG  
       580  
ARNGLGAPVR  
       590  
LVAPAPVIIS  
       600  
SSAAQAAVAA  
       610  
AAASANGAAG  
       620  
GLAGTTNGPF  
       630  
RPLGTQQPQP  
       640  
QPQQQPNNNL  
       650  
ASSSFYGNNS  
       660  
LNSNSQSSSL  
       670  
FSQGSAQPAN  
       680  
TSLGFGSSSS  
       690  
LGATLGSALG  
       700  
GFGTAVANSN  
       710  
TGSGSRRDSL  
       720  
TGSSDLYKRT  
       730  
SSSLTPIGHS  
       740  
FYNGLSFSSS  
       750  
PGPVGMPLPS  
       760  
QGPGHSQTPP  
       770  
PSLSSHGSSS  
       780  
SLNLGGLTNG  
       790  
SGRYISAAPG  
       800  
AEAKYRSASS  
       810  
ASSLFSPSST  
       820  
LFSSSRLRYG  
       830  
MSDVMPSGRS  
       840  
RLLEDFRNNR  
       850  
YPNLQLREIA  
       860  
GHIMEFSQDQ  
       870  
HGSRFIQLKL  
       880  
ERATPAERQL  
       890  
VFNEILQAAY  
       900  
QLMVDVFGNY  
       910  
VIQKFFEFGS  
       920  
LEQKLALAER  
       930  
IRGHVLSLAL  
       940  
QMYGCRVIQK  
       950  
ALEFIPSDQQ  
       960  
NEMVRELDGH  
       970  
VLKCVKDQNG  
       980  
NHVVQKCIEC  
       990  
VQPQSLQFII  
      1000  
DAFKGQVFAL  
      1010  
STHPYGCRVI  
      1020  
QRILEHCLPD  
      1030  
QTLPILEELH  
      1040  
QHTEQLVQDQ  
      1050  
YGNYVIQHVL  
      1060  
EHGRPEDKSK  
      1070  
IVAEIRGNVL  
      1080  
VLSQHKFASN  
      1090  
VVEKCVTHAS  
      1100  
RTERAVLIDE  
      1110  
VCTMNDGPHS  
      1120  
ALYTMMKDQY  
      1130  
ANYVVQKMID  
      1140  
VAEPGQRKIV  
      1150  
MHKIRPHIAT  
      1160  
LRKYTYGKHI  
      1170  
LAKLEKYYMK  
      1180  
NGVDLGPICG  
        
PPNGII  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
Download
Comment
Page 1 of 1