RESULT FOR QUERY "Q14766" IN THE O-GLCNACOMEClick to expand (1 result)


Q14766: LTBP1_HUMAN
Homo sapiens
Full Name: Latent-transforming growth factor beta-binding protein 1
O-GlcNAc Score:
1 References
0 O-GlcNAc sites
1 Principal Investigators
1 First authors
0 Citations
2023 Year of first report
Canonical sequence information:
        10  
MAGAWLRWGL  
        20  
LLWAGLLASS  
        30  
AHGRLRRITY  
        40  
VVHPGPGLAA  
        50  
GALPLSGPPR  
        60  
SRTFNVALNA  
        70  
RYSRSSAAAG  
        80  
APSRASPGVP  
        90  
SERTRRTSKP  
       100  
GGAALQGLRP  
       110  
PPPPPPEPAR  
       120  
PAVPGGQLHP  
       130  
NPGGHPAAAP  
       140  
FTKQGRQVVR  
       150  
SKVPQETQSG  
       160  
GGSRLQVHQK  
       170  
QQLQGVNVCG  
       180  
GRCCHGWSKA  
       190  
PGSQRCTKPS  
       200  
CVPPCQNGGM  
       210  
CLRPQLCVCK  
       220  
PGTKGKACET  
       230  
IAAQDTSSPV  
       240  
FGGQSPGAAS  
       250  
SWGPPEQAAK  
       260  
HTSSKKADTL  
       270  
PRVSPVAQMT  
       280  
LTLKPKPSVG  
       290  
LPQQIHSQVT  
       300  
PLSSQSVVIH  
       310  
HGQTQEYVLK  
       320  
PKYFPAQKGI  
       330  
SGEQSTEGSF  
       340  
PLRYVQDQVA  
       350  
APFQLSNHTG  
       360  
RIKVVFTPSI  
       370  
CKVTCTKGSC  
       380  
QNSCEKGNTT  
       390  
TLISENGHAA  
       400  
DTLTATNFRV  
       410  
VICHLPCMNG  
       420  
GQCSSRDKCQ  
       430  
CPPNFTGKLC  
       440  
QIPVHGASVP  
       450  
KLYQHSQQPG  
       460  
KALGTHVIHS  
       470  
THTLPLTVTS  
       480  
QQGVKVKFPP  
       490  
NIVNIHVKHP  
       500  
PEASVQIHQV  
       510  
SRIDGPTGQK  
       520  
TKEAQPGQSQ  
       530  
VSYQGLPVQK  
       540  
TQTIHSTYSH  
       550  
QQVIPHVYPV  
       560  
AAKTQLGRCF  
       570  
QETIGSQCGK  
       580  
ALPGLSKQED  
       590  
CCGTVGTSWG  
       600  
FNKCQKCPKK  
       610  
PSYHGYNQMM  
       620  
ECLPGYKRVN  
       630  
NTFCQDINEC  
       640  
QLQGVCPNGE  
       650  
CLNTMGSYRC  
       660  
TCKIGFGPDP  
       670  
TFSSCVPDPP  
       680  
VISEEKGPCY  
       690  
RLVSSGRQCM  
       700  
HPLSVHLTKQ  
       710  
LCCCSVGKAW  
       720  
GPHCEKCPLP  
       730  
GTAAFKEICP  
       740  
GGMGYTVSGV  
       750  
HRRRPIHHHV  
       760  
GKGPVFVKPK  
       770  
NTQPVAKSTH  
       780  
PPPLPAKEEP  
       790  
VEALTFSREH  
       800  
GPGVAEPEVA  
       810  
TAPPEKEIPS  
       820  
LDQEKTKLEP  
       830  
GQPQLSPGIS  
       840  
TIHLHPQFPV  
       850  
VIEKTSPPVP  
       860  
VEVAPEASTS  
       870  
SASQVIAPTQ  
       880  
VTEINECTVN  
       890  
PDICGAGHCI  
       900  
NLPVRYTCIC  
       910  
YEGYRFSEQQ  
       920  
RKCVDIDECT  
       930  
QVQHLCSQGR  
       940  
CENTEGSFLC  
       950  
ICPAGFMASE  
       960  
EGTNCIDVDE  
       970  
CLRPDVCGEG  
       980  
HCVNTVGAFR  
       990  
CEYCDSGYRM  
      1000  
TQRGRCEDID  
      1010  
ECLNPSTCPD  
      1020  
EQCVNSPGSY  
      1030  
QCVPCTEGFR  
      1040  
GWNGQCLDVD  
      1050  
ECLEPNVCAN  
      1060  
GDCSNLEGSY  
      1070  
MCSCHKGYTR  
      1080  
TPDHKHCRDI  
      1090  
DECQQGNLCV  
      1100  
NGQCKNTEGS  
      1110  
FRCTCGQGYQ  
      1120  
LSAAKDQCED  
      1130  
IDECQHRHLC  
      1140  
AHGQCRNTEG  
      1150  
SFQCVCDQGY  
      1160  
RASGLGDHCE  
      1170  
DINECLEDKS  
      1180  
VCQRGDCINT  
      1190  
AGSYDCTCPD  
      1200  
GFQLDDNKTC  
      1210  
QDINECEHPG  
      1220  
LCGPQGECLN  
      1230  
TEGSFHCVCQ  
      1240  
QGFSISADGR  
      1250  
TCEDIDECVN  
      1260  
NTVCDSHGFC  
      1270  
DNTAGSFRCL  
      1280  
CYQGFQAPQD  
      1290  
GQGCVDVNEC  
      1300  
ELLSGVCGEA  
      1310  
FCENVEGSFL  
      1320  
CVCADENQEY  
      1330  
SPMTGQCRSR  
      1340  
TSTDLDVDVD  
      1350  
QPKEEKKECY  
      1360  
YNLNDASLCD  
      1370  
NVLAPNVTKQ  
      1380  
ECCCTSGVGW  
      1390  
GDNCEIFPCP  
      1400  
VLGTAEFTEM  
      1410  
CPKGKGFVPA  
      1420  
GESSSEAGGE  
      1430  
NYKDADECLL  
      1440  
FGQEICKNGF  
      1450  
CLNTRPGYEC  
      1460  
YCKQGTYYDP  
      1470  
VKLQCFDMDE  
      1480  
CQDPSSCIDG  
      1490  
QCVNTEGSYN  
      1500  
CFCTHPMVLD  
      1510  
ASEKRCIRPA  
      1520  
ESNEQIEETD  
      1530  
VYQDLCWEHL  
      1540  
SDEYVCSRPL  
      1550  
VGKQTTYTEC  
      1560  
CCLYGEAWGM  
      1570  
QCALCPLKDS  
      1580  
DDYAQLCNIP  
      1590  
VTGRRQPYGR  
      1600  
DALVDFSEQY  
      1610  
TPEADPYFIQ  
      1620  
DRFLNSFEEL  
      1630  
QAEECGILNG  
      1640  
CENGRCVRVQ  
      1650  
EGYTCDCFDG  
      1660  
YHLDTAKMTC  
      1670  
VDVNECDELN  
      1680  
NRMSLCKNAK  
      1690  
CINTDGSYKC  
      1700  
LCLPGYVPSD  
      1710  
KPNYCTPLNT  
      1720  
ALNLEKDSDL  
   
E  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
O-GlcNAc References:
37217939 (All references)
Download
Comment
Page 1 of 1