RESULT FOR QUERY "Q15532" IN THE O-GLCNACOMEClick to expand (1 result)


Q15532: SSXT_HUMAN
Homo sapiens
Full Name: Protein SSXT
O-GlcNAc Score:
2 References
0 O-GlcNAc sites
2 Principal Investigators
2 First authors
19 Citations
2020 Year of first report
Canonical sequence information:
        10  
MSVAFAAPRQ  
        20  
RGKGEITPAA  
        30  
IQKMLDDNNH  
        40  
LIQCIMDSQN  
        50  
KGKTSECSQY  
        60  
QQMLHTNLVY  
        70  
LATIADSNQN  
        80  
MQSLLPAPPT  
        90  
QNMPMGPGGM  
       100  
NQSGPPPPPR  
       110  
SHNMPSDGMV  
       120  
GGGPPAPHMQ  
       130  
NQMNGQMPGP  
       140  
NHMPMQGPGP  
       150  
NQLNMTNSSM  
       160  
NMPSSSHGSM  
       170  
GGYNHSVPSS  
       180  
QSMPVQNQMT  
       190  
MSQGQPMGNY  
       200  
GPRPNMSMQP  
       210  
NQGPMMHQQP  
       220  
PSQQYNMPQG  
       230  
GGQHYQGQQP  
       240  
PMGMMGQVNQ  
       250  
GNHMMGQRQI  
       260  
PPYRPPQQGP  
       270  
PQQYSGQEDY  
       280  
YGDQYSHGGQ  
       290  
GPPEGMNQQY  
       300  
YPDGHNDYGY  
       310  
QQPSYPEQGY  
       320  
DRPYEDSSQH  
       330  
YYEGGNSQYG  
       340  
QQQDAYQGPP  
       350  
PQQGYPPQQQ  
       360  
QYPGQQGYPG  
       370  
QQQGYGPSQG  
       380  
GPGPQYPNYP  
       390  
QGQGQQYGGY  
       400  
RPTQPGPPQP  
       410  
PQQRPYGYDQ  
          
GQYGNYQQ  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
O-GlcNAc References:
33214551, 34019948 (All references)
LinkOut: UniProtKB GlyGen
Download
Comment
Page 1 of 1