RESULT FOR QUERY "Q2VIS4" IN THE O-GLCNACOMEClick to expand (1 result)


Q2VIS4: FILA2_MOUSE
Mus musculus
Full Name: Filaggrin-2
O-GlcNAc Score:
1 References
0 O-GlcNAc sites
1 Principal Investigators
1 First authors
326 Citations
2012 Year of first report
Other species: FILA2_MOUSE, FILA2_HUMAN (See all)
Canonical sequence information:
        10  
MAYLLRSVVT  
        20  
IIDVFYKYTK  
        30  
QDEECGTLSK  
        40  
DELKELLEKE  
        50  
FRPILKNPDD  
        60  
PDTVDVIMHM  
        70  
LDRDHDRRLD  
        80  
FTEFILMIFK  
        90  
LALACNKVLG  
       100  
KEYCKASGSK  
       110  
KHRRGHQHQE  
       120  
EESETEEEEE  
       130  
TPRQKSGFRF  
       140  
SSWSEGEEHG  
       150  
HSSGGSRGPA  
       160  
KHRRGSNSKR  
       170  
LERQDELSSS  
       180  
EESRKKHHGS  
       190  
IFGHSWSSNK  
       200  
EKDGSRSEEL  
       210  
GEKGDKSYDS  
       220  
PSRESEEEYE  
       230  
SGYRLNHQGR  
       240  
EGHSGLSCGL  
       250  
EKNKYELNYI  
       260  
QLRKGGEQKL  
       270  
GYNTSSSGNS  
       280  
KIQSHVYGFS  
       290  
NSSGCCRPKN  
       300  
ASSSCQASRS  
       310  
QGQGNQSCRT  
       320  
QSNCQSGTSG  
       330  
GQGYGCVSEG  
       340  
QSSRCCQPKP  
       350  
RSCSQSSSQR  
       360  
GYGSKQCGQP  
       370  
QNCGRQQRMG  
       380  
SSHSSCCGPY  
       390  
GSGATQSSGC  
       400  
GQQRMSSCGH  
       410  
SSSSHQKGCS  
       420  
SNGFSKGDQR  
       430  
ASGSGHSSCC  
       440  
EQHGTNSSQS  
       450  
SGFKQHGHES  
       460  
GQSCCGQHGT  
       470  
ASSQSSGYSQ  
       480  
HRVGSGQSCH  
       490  
YGQHGSSSGQ  
       500  
SSSSGRHGSG  
       510  
SGQSSSSRHN  
       520  
RSGSSQSSGL  
       530  
EEHGSSSHQS  
       540  
HSSGHHGSGS  
       550  
RQSSGSEQHG  
       560  
AVSGQSSGSG  
       570  
KHETGPSQSS  
       580  
SSGHHGSGSQ  
       590  
QHGGGSGQST  
       600  
GFGEHESSSG  
       610  
HSSSSGQHRS  
       620  
GSRHSSGSGK  
       630  
HESGRSQSSG  
       640  
SGHHGSGSQQ  
       650  
HGGGSGNSTG  
       660  
FGEHGSSSHP  
       670  
LPSSGQNESS  
       680  
SGQSSRSERH  
       690  
GTGSGQSSGF  
       700  
GQHGSGSHQS  
       710  
SSSGHNEYGS  
       720  
GQTSSSWPHG  
       730  
KGSGQESGYG  
       740  
EQESGHGQSS  
       750  
SSWQHGTGPG  
       760  
QSSSSEEEES  
       770  
RPGQSSSSWQ  
       780  
HGKGSGQESG  
       790  
YGEQEAGHGQ  
       800  
SSSSWQHGTG  
       810  
AGNQSSGYGE  
       820  
HKSGPSHSSR  
       830  
SWHHGTGSGQ  
       840  
SLGFGQHGKG  
       850  
SHQSESSGHY  
       860  
ESVSEPSSSS  
       870  
WQHGNGSGES  
       880  
YGYGEHESGH  
       890  
GQSSSAWNHG  
       900  
NESGQSNGYG  
       910  
EHESGHGQSS  
       920  
SAWNHGNESG  
       930  
QSNGFGENES  
       940  
GRDQEGYQQR  
       950  
ESFHGQHRHP  
       960  
LSQHEQHSQF  
       970  
GYGRSPRSPV  
       980  
HPESSEGEEH  
       990  
SVVPRRYSGY  
      1000  
GHGQGQAGHQ  
      1010  
QRESGYGQRG  
      1020  
RPQGPSQDSS  
      1030  
RQPQAGHGQP  
      1040  
SQSGYGRSPR  
      1050  
RSQVHPEYSE  
      1060  
GEAHSEVSQR  
      1070  
HSGSSHCHCH  
      1080  
CHGQARHQQR  
      1090  
ESVHGQRGRP  
      1100  
QGPSQDSSRH  
      1110  
PQAGPGQPSQ  
      1120  
SGSRRSPRSQ  
      1130  
PVHPESSEGE  
      1140  
EHSVVPQRHS  
      1150  
GSGHGHGQGQ  
      1160  
GQAGHQQRES  
      1170  
VHGQQGRPQG  
      1180  
PSQDSSRQPQ  
      1190  
AGQGQPSQSG  
      1200  
SGRSPRRSPV  
      1210  
HPESSEGEEH  
      1220  
SVVPQRHSGS  
      1230  
GHGHGQGQGQ  
      1240  
GQAGHQQRES  
      1250  
VHGQRSRPQG  
      1260  
PFQDSSRQPQ  
      1270  
AGQGQPSQSG  
      1280  
SGRSPRRSPV  
      1290  
HPESSEGEEH  
      1300  
SVVPQRHSGS  
      1310  
GHGHGQGQGQ  
      1320  
AGHQQRESVH  
      1330  
GQPVRPEVPT  
      1340  
QDSSRQPQAG  
      1350  
QGQPSQSGSG  
      1360  
RSPRRSPVHP  
      1370  
ESSEGEEHSV  
      1380  
VPQRNSESCH  
      1390  
CHCHDQAGHQ  
      1400  
QRESVHGQRG  
      1410  
RPQGPSQDSS  
      1420  
RHPQAGPGQP  
      1430  
SQSGSRRSPR  
      1440  
SSPVHPESSE  
      1450  
GEEHSVVPQR  
      1460  
HSGSGHGHGQ  
      1470  
GQGQAGHQQR  
      1480  
ESVHGQRGRP  
      1490  
QGPTQDSSRQ  
      1500  
PQAGQGQPSQ  
      1510  
SGSGRSPRRS  
      1520  
PVHPESSEGE  
      1530  
EHSVVPQRHS  
      1540  
GSGHGHGHGQ  
      1550  
GQGQAGHQQR  
      1560  
ESVHGQRGRP  
      1570  
QGPSQDSSRQ  
      1580  
PQAGQGQPSQ  
      1590  
SGSGRSPRRS  
      1600  
PVHPESSEGE  
      1610  
EHSVVPQRYS  
      1620  
GSGHGHGQGQ  
      1630  
AGHQQRESVH  
      1640  
GQRGRPQGPS  
      1650  
QDSSRQPQAG  
      1660  
QGQPSQSGSG  
      1670  
RSPRRSPVHP  
      1680  
ESSEGEEHSV  
      1690  
IPQRHSGSGH  
      1700  
SHGQGQVHAE  
      1710  
HQQRESVHGQ  
      1720  
RGRPQGPSQD  
      1730  
SSRQPQAGQG  
      1740  
QPSLSGSGRS  
      1750  
PRRSPVHPES  
      1760  
SEGEEHSVVP  
      1770  
QRHSHSESGH  
      1780  
GHGQGQGQAG  
      1790  
HQQRESVHGQ  
      1800  
RGRPQGPSQD  
      1810  
SSRQPQAGQG  
      1820  
QPSQSGSGRS  
      1830  
PGRSPVHPES  
      1840  
SEGEEHSVVP  
      1850  
QRHSESGHGH  
      1860  
GQGQGQAGHQ  
      1870  
QRESVHGQRG  
      1880  
RPQGPSQDSS  
      1890  
RQPQAGQGQP  
      1900  
SQSGSGRSPR  
      1910  
RSPVHPESSE  
      1920  
GEEHSVVPQR  
      1930  
HSGSGHGHGQ  
      1940  
GQGQAGHQQR  
      1950  
ESVHGQPVRP  
      1960  
QGPSQDSSSQ  
      1970  
PQASQGQPSQ  
      1980  
SGSGRSPRRS  
      1990  
PVHPESSEGE  
      2000  
EHSVVPQRHS  
      2010  
GSGHGHGQGQ  
      2020  
GQAGHQQRES  
      2030  
LHGQRGRSQS  
      2040  
PFHPSHSIHW  
      2050  
QSKCTISKKS  
      2060  
SRLSGHYGRN  
      2070  
HFQSTISGNQ  
      2080  
YDSSQSSRHG  
      2090  
SYGPQDYDYG  
      2100  
QSGYGPSGRL  
      2110  
RSNSQSSIPF  
      2120  
SSAHRATNME  
      2130  
VLPCGQSFSP  
      2140  
SDHVGTKANE  
      2150  
QIGELVFKYR  
      2160  
ESETGPDQSV  
      2170  
DYYNLTESNS  
      2180  
TTRGHECSHG  
      2190  
HSVVVPEHSD  
      2200  
DSDFNYGHSY  
      2210  
NGKQQICQSQ  
      2220  
PTVQSCFDDS  
      2230  
QYILFQKHLE  
      2240  
SPSFGNQSGF  
      2250  
SPNERQLYTC  
      2260  
NESIDSYHLS  
      2270  
SDSNNRNQIY  
      2280  
SSNNSFPNLY  
      2290  
CIGTEQCIYL  
      2300  
PSATILGEGT  
      2310  
EGQEPGYTQP  
      2320  
GTICKYNQFL  
      2330  
DGRKSRTRGN  
      2340  
HETGKMKSGS  
      2350  
AYLDSNTPLY  
      2360  
TYVQEQKSYY  
    
FE  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
O-GlcNAc References:
22645316 (All references)
LinkOut: UniProtKB GlyGen
Download
Comment
Page 1 of 1