RESULT FOR QUERY "Q2VIS4,Q5D862" IN THE O-GLCNACOMEClick to expand (2 results)


Q2VIS4: FILA2_MOUSE
Mus musculus
Full Name: Filaggrin-2
O-GlcNAc Score:
1 References
0 O-GlcNAc sites
1 Principal Investigators
1 First authors
326 Citations
2012 Year of first report
Other species: FILA2_MOUSE, FILA2_HUMAN (See all)
Canonical sequence information:
        10  
MAYLLRSVVT  
        20  
IIDVFYKYTK  
        30  
QDEECGTLSK  
        40  
DELKELLEKE  
        50  
FRPILKNPDD  
        60  
PDTVDVIMHM  
        70  
LDRDHDRRLD  
        80  
FTEFILMIFK  
        90  
LALACNKVLG  
       100  
KEYCKASGSK  
       110  
KHRRGHQHQE  
       120  
EESETEEEEE  
       130  
TPRQKSGFRF  
       140  
SSWSEGEEHG  
       150  
HSSGGSRGPA  
       160  
KHRRGSNSKR  
       170  
LERQDELSSS  
       180  
EESRKKHHGS  
       190  
IFGHSWSSNK  
       200  
EKDGSRSEEL  
       210  
GEKGDKSYDS  
       220  
PSRESEEEYE  
       230  
SGYRLNHQGR  
       240  
EGHSGLSCGL  
       250  
EKNKYELNYI  
       260  
QLRKGGEQKL  
       270  
GYNTSSSGNS  
       280  
KIQSHVYGFS  
       290  
NSSGCCRPKN  
       300  
ASSSCQASRS  
       310  
QGQGNQSCRT  
       320  
QSNCQSGTSG  
       330  
GQGYGCVSEG  
       340  
QSSRCCQPKP  
       350  
RSCSQSSSQR  
       360  
GYGSKQCGQP  
       370  
QNCGRQQRMG  
       380  
SSHSSCCGPY  
       390  
GSGATQSSGC  
       400  
GQQRMSSCGH  
       410  
SSSSHQKGCS  
       420  
SNGFSKGDQR  
       430  
ASGSGHSSCC  
       440  
EQHGTNSSQS  
       450  
SGFKQHGHES  
       460  
GQSCCGQHGT  
       470  
ASSQSSGYSQ  
       480  
HRVGSGQSCH  
       490  
YGQHGSSSGQ  
       500  
SSSSGRHGSG  
       510  
SGQSSSSRHN  
       520  
RSGSSQSSGL  
       530  
EEHGSSSHQS  
       540  
HSSGHHGSGS  
       550  
RQSSGSEQHG  
       560  
AVSGQSSGSG  
       570  
KHETGPSQSS  
       580  
SSGHHGSGSQ  
       590  
QHGGGSGQST  
       600  
GFGEHESSSG  
       610  
HSSSSGQHRS  
       620  
GSRHSSGSGK  
       630  
HESGRSQSSG  
       640  
SGHHGSGSQQ  
       650  
HGGGSGNSTG  
       660  
FGEHGSSSHP  
       670  
LPSSGQNESS  
       680  
SGQSSRSERH  
       690  
GTGSGQSSGF  
       700  
GQHGSGSHQS  
       710  
SSSGHNEYGS  
       720  
GQTSSSWPHG  
       730  
KGSGQESGYG  
       740  
EQESGHGQSS  
       750  
SSWQHGTGPG  
       760  
QSSSSEEEES  
       770  
RPGQSSSSWQ  
       780  
HGKGSGQESG  
       790  
YGEQEAGHGQ  
       800  
SSSSWQHGTG  
       810  
AGNQSSGYGE  
       820  
HKSGPSHSSR  
       830  
SWHHGTGSGQ  
       840  
SLGFGQHGKG  
       850  
SHQSESSGHY  
       860  
ESVSEPSSSS  
       870  
WQHGNGSGES  
       880  
YGYGEHESGH  
       890  
GQSSSAWNHG  
       900  
NESGQSNGYG  
       910  
EHESGHGQSS  
       920  
SAWNHGNESG  
       930  
QSNGFGENES  
       940  
GRDQEGYQQR  
       950  
ESFHGQHRHP  
       960  
LSQHEQHSQF  
       970  
GYGRSPRSPV  
       980  
HPESSEGEEH  
       990  
SVVPRRYSGY  
      1000  
GHGQGQAGHQ  
      1010  
QRESGYGQRG  
      1020  
RPQGPSQDSS  
      1030  
RQPQAGHGQP  
      1040  
SQSGYGRSPR  
      1050  
RSQVHPEYSE  
      1060  
GEAHSEVSQR  
      1070  
HSGSSHCHCH  
      1080  
CHGQARHQQR  
      1090  
ESVHGQRGRP  
      1100  
QGPSQDSSRH  
      1110  
PQAGPGQPSQ  
      1120  
SGSRRSPRSQ  
      1130  
PVHPESSEGE  
      1140  
EHSVVPQRHS  
      1150  
GSGHGHGQGQ  
      1160  
GQAGHQQRES  
      1170  
VHGQQGRPQG  
      1180  
PSQDSSRQPQ  
      1190  
AGQGQPSQSG  
      1200  
SGRSPRRSPV  
      1210  
HPESSEGEEH  
      1220  
SVVPQRHSGS  
      1230  
GHGHGQGQGQ  
      1240  
GQAGHQQRES  
      1250  
VHGQRSRPQG  
      1260  
PFQDSSRQPQ  
      1270  
AGQGQPSQSG  
      1280  
SGRSPRRSPV  
      1290  
HPESSEGEEH  
      1300  
SVVPQRHSGS  
      1310  
GHGHGQGQGQ  
      1320  
AGHQQRESVH  
      1330  
GQPVRPEVPT  
      1340  
QDSSRQPQAG  
      1350  
QGQPSQSGSG  
      1360  
RSPRRSPVHP  
      1370  
ESSEGEEHSV  
      1380  
VPQRNSESCH  
      1390  
CHCHDQAGHQ  
      1400  
QRESVHGQRG  
      1410  
RPQGPSQDSS  
      1420  
RHPQAGPGQP  
      1430  
SQSGSRRSPR  
      1440  
SSPVHPESSE  
      1450  
GEEHSVVPQR  
      1460  
HSGSGHGHGQ  
      1470  
GQGQAGHQQR  
      1480  
ESVHGQRGRP  
      1490  
QGPTQDSSRQ  
      1500  
PQAGQGQPSQ  
      1510  
SGSGRSPRRS  
      1520  
PVHPESSEGE  
      1530  
EHSVVPQRHS  
      1540  
GSGHGHGHGQ  
      1550  
GQGQAGHQQR  
      1560  
ESVHGQRGRP  
      1570  
QGPSQDSSRQ  
      1580  
PQAGQGQPSQ  
      1590  
SGSGRSPRRS  
      1600  
PVHPESSEGE  
      1610  
EHSVVPQRYS  
      1620  
GSGHGHGQGQ  
      1630  
AGHQQRESVH  
      1640  
GQRGRPQGPS  
      1650  
QDSSRQPQAG  
      1660  
QGQPSQSGSG  
      1670  
RSPRRSPVHP  
      1680  
ESSEGEEHSV  
      1690  
IPQRHSGSGH  
      1700  
SHGQGQVHAE  
      1710  
HQQRESVHGQ  
      1720  
RGRPQGPSQD  
      1730  
SSRQPQAGQG  
      1740  
QPSLSGSGRS  
      1750  
PRRSPVHPES  
      1760  
SEGEEHSVVP  
      1770  
QRHSHSESGH  
      1780  
GHGQGQGQAG  
      1790  
HQQRESVHGQ  
      1800  
RGRPQGPSQD  
      1810  
SSRQPQAGQG  
      1820  
QPSQSGSGRS  
      1830  
PGRSPVHPES  
      1840  
SEGEEHSVVP  
      1850  
QRHSESGHGH  
      1860  
GQGQGQAGHQ  
      1870  
QRESVHGQRG  
      1880  
RPQGPSQDSS  
      1890  
RQPQAGQGQP  
      1900  
SQSGSGRSPR  
      1910  
RSPVHPESSE  
      1920  
GEEHSVVPQR  
      1930  
HSGSGHGHGQ  
      1940  
GQGQAGHQQR  
      1950  
ESVHGQPVRP  
      1960  
QGPSQDSSSQ  
      1970  
PQASQGQPSQ  
      1980  
SGSGRSPRRS  
      1990  
PVHPESSEGE  
      2000  
EHSVVPQRHS  
      2010  
GSGHGHGQGQ  
      2020  
GQAGHQQRES  
      2030  
LHGQRGRSQS  
      2040  
PFHPSHSIHW  
      2050  
QSKCTISKKS  
      2060  
SRLSGHYGRN  
      2070  
HFQSTISGNQ  
      2080  
YDSSQSSRHG  
      2090  
SYGPQDYDYG  
      2100  
QSGYGPSGRL  
      2110  
RSNSQSSIPF  
      2120  
SSAHRATNME  
      2130  
VLPCGQSFSP  
      2140  
SDHVGTKANE  
      2150  
QIGELVFKYR  
      2160  
ESETGPDQSV  
      2170  
DYYNLTESNS  
      2180  
TTRGHECSHG  
      2190  
HSVVVPEHSD  
      2200  
DSDFNYGHSY  
      2210  
NGKQQICQSQ  
      2220  
PTVQSCFDDS  
      2230  
QYILFQKHLE  
      2240  
SPSFGNQSGF  
      2250  
SPNERQLYTC  
      2260  
NESIDSYHLS  
      2270  
SDSNNRNQIY  
      2280  
SSNNSFPNLY  
      2290  
CIGTEQCIYL  
      2300  
PSATILGEGT  
      2310  
EGQEPGYTQP  
      2320  
GTICKYNQFL  
      2330  
DGRKSRTRGN  
      2340  
HETGKMKSGS  
      2350  
AYLDSNTPLY  
      2360  
TYVQEQKSYY  
    
FE  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
O-GlcNAc References:
22645316 (All references)
Download
Comment
Q5D862: FILA2_HUMAN
Homo sapiens
Full Name: Filaggrin-2
O-GlcNAc Score:
3 References
0 O-GlcNAc sites
3 Principal Investigators
3 First authors
52 Citations
2016 Year of first report
Other species: FILA2_MOUSE, FILA2_HUMAN (See all)
Canonical sequence information:
        10  
MTDLLRSVVT  
        20  
VIDVFYKYTK  
        30  
QDGECGTLSK  
        40  
GELKELLEKE  
        50  
LHPVLKNPDD  
        60  
PDTVDVIMHM  
        70  
LDRDHDRRLD  
        80  
FTEFLLMIFK  
        90  
LTMACNKVLS  
       100  
KEYCKASGSK  
       110  
KHRRGHRHQE  
       120  
EESETEEDEE  
       130  
DTPGHKSGYR  
       140  
HSSWSEGEEH  
       150  
GYSSGHSRGT  
       160  
VKCRHGSNSR  
       170  
RLGRQGNLSS  
       180  
SGNQEGSQKR  
       190  
YHRSSCGHSW  
       200  
SGGKDRHGSS  
       210  
SVELRERINK  
       220  
SHISPSRESG  
       230  
EEYESGSGSN  
       240  
SWERKGHGGL  
       250  
SCGLETSGHE  
       260  
SNSTQSRIRE  
       270  
QKLGSSCSGS  
       280  
GDSGRRSHAC  
       290  
GYSNSSGCGR  
       300  
PQNASSSCQS  
       310  
HRFGGQGNQF  
       320  
SYIQSGCQSG  
       330  
IKGGQGHGCV  
       340  
SGGQPSGCGQ  
       350  
PESNPCSQSY  
       360  
SQRGYGAREN  
       370  
GQPQNCGGQW  
       380  
RTGSSQSSCC  
       390  
GQYGSGGSQS  
       400  
CSNGQHEYGS  
       410  
CGRFSNSSSS  
       420  
NEFSKCDQYG  
       430  
SGSSQSTSFE  
       440  
QHGTGLSQSS  
       450  
GFEQHVCGSG  
       460  
QTCGQHESTS  
       470  
SQSLGYDQHG  
       480  
SSSGKTSGFG  
       490  
QHGSGSGQSS  
       500  
GFGQCGSGSG  
       510  
QSSGFGQHGS  
       520  
VSGQSSGFGQ  
       530  
HGSVSGQSSG  
       540  
FGQHESRSRQ  
       550  
SSYGQHGSGS  
       560  
SQSSGYGQYG  
       570  
SRETSGFGQH  
       580  
GLGSGQSTGF  
       590  
GQYGSGSGQS  
       600  
SGFGQHGSGS  
       610  
GQSSGFGQHE  
       620  
SRSGQSSYGQ  
       630  
HSSGSSQSSG  
       640  
YGQHGSRQTS  
       650  
GFGQHGSGSS  
       660  
QSTGFGQYGS  
       670  
GSGQSSGFGQ  
       680  
HVSGSGQSSG  
       690  
FGQHESRSGH  
       700  
SSYGQHGFGS  
       710  
SQSSGYGQHG  
       720  
SSSGQTSGFG  
       730  
QHELSSGQSS  
       740  
SFGQHGSGSG  
       750  
QSSGFGQHGS  
       760  
GSGQSSGFGQ  
       770  
HESRSGQSSY  
       780  
GQHSSGSSQS  
       790  
SGYGQHGSRQ  
       800  
TSGFGQHGSG  
       810  
SSQSTGFGQY  
       820  
GSGSGQSAGF  
       830  
GQHGSGSGQS  
       840  
SGFGQHESRS  
       850  
HQSSYGQHGS  
       860  
GSSQSSGYGQ  
       870  
HGSSSGQTSG  
       880  
FGQHRSSSGQ  
       890  
YSGFGQHGSG  
       900  
SGQSSGFGQH  
       910  
GTGSGQYSGF  
       920  
GQHESRSHQS  
       930  
SYGQHGSGSS  
       940  
QSSGYGQHGS  
       950  
SSGQTFGFGQ  
       960  
HRSGSGQSSG  
       970  
FGQHGSGSGQ  
       980  
SSGFGQHESG  
       990  
SGKSSGFGQH  
      1000  
ESRSSQSNYG  
      1010  
QHGSGSSQSS  
      1020  
GYGQHGSSSG  
      1030  
QTTGFGQHRS  
      1040  
SSGQYSGFGQ  
      1050  
HGSGSDQSSG  
      1060  
FGQHGTGSGQ  
      1070  
SSGFGQYESR  
      1080  
SRQSSYGQHG  
      1090  
SGSSQSSGYG  
      1100  
QHGSNSGQTS  
      1110  
GFGQHRPGSG  
      1120  
QSSGFGQYGS  
      1130  
GSGQSSGFGQ  
      1140  
HGSGTGKSSG  
      1150  
FAQHEYRSGQ  
      1160  
SSYGQHGTGS  
      1170  
SQSSGCGQHE  
      1180  
SGSGPTTSFG  
      1190  
QHVSGSDNFS  
      1200  
SSGQHISDSG  
      1210  
QSTGFGQYGS  
      1220  
GSGQSTGLGQ  
      1230  
GESQQVESGS  
      1240  
TVHGRQETTH  
      1250  
GQTINTTRHS  
      1260  
QSGQGQSTQT  
      1270  
GSRVTRRRRS  
      1280  
SQSENSDSEV  
      1290  
HSKVSHRHSE  
      1300  
HIHTQAGSHY  
      1310  
PKSGSTVRRR  
      1320  
QGTTHGQRGD  
      1330  
TTRHGHSGHG  
      1340  
QSTQTGSRTS  
      1350  
GRQRFSHSDA  
      1360  
TDSEVHSGVS  
      1370  
HRPHSQEQTH  
      1380  
SQAGSQHGES  
      1390  
ESTVHERHET  
      1400  
TYGQTGEATG  
      1410  
HGHSGHGQST  
      1420  
QRGSRTTGRR  
      1430  
GSGHSESSDS  
      1440  
EVHSGGSHRP  
      1450  
QSQEQTHGQA  
      1460  
GSQHGESGST  
      1470  
VHGRHGTTHG  
      1480  
QTGDTTRHAH  
      1490  
YHHGKSTQRG  
      1500  
SSTTGRRGSG  
      1510  
HSESSDSEVH  
      1520  
SGGSHTHSGH  
      1530  
THGQSGSQHG  
      1540  
ESESIIHDRH  
      1550  
RITHGQTGDT  
      1560  
TRHSYSGHEQ  
      1570  
TTQTGSRTTG  
      1580  
RQRTSHSEST  
      1590  
DSEVHSGGSH  
      1600  
RPHSREHTYG  
      1610  
QAGSQHEEPE  
      1620  
FTVHERHGTT  
      1630  
HGQIGDTTGH  
      1640  
SHSGHGQSTQ  
      1650  
RGSRTTGRQR  
      1660  
SSHSESSDSE  
      1670  
VHSGVSHTHT  
      1680  
GHTHGQAGSQ  
      1690  
HGQSESIVPE  
      1700  
RHGTTHGQTG  
      1710  
DTTRHAHYHH  
      1720  
GLTTQTGSRT  
      1730  
TGRRGSGHSE  
      1740  
YSDSEGYSGV  
      1750  
SHTHSGHTHG  
      1760  
QARSQHGESE  
      1770  
SIVHERHGTI  
      1780  
HGQTGDTTRH  
      1790  
AHSGHGQSTQ  
      1800  
TGSRTTGRRS  
      1810  
SGHSEYSDSE  
      1820  
GHSGFSQRPH  
      1830  
SRGHTHGQAG  
      1840  
SQHGESESIV  
      1850  
DERHGTTHGQ  
      1860  
TGDTSGHSQS  
      1870  
GHGQSTQSGS  
      1880  
STTGRRRSGH  
      1890  
SESSDSEVHS  
      1900  
GGSHTHSGHT  
      1910  
HSQARSQHGE  
      1920  
SESTVHKRHQ  
      1930  
TTHGQTGDTT  
      1940  
EHGHPSHGQT  
      1950  
IQTGSRTTGR  
      1960  
RGSGHSEYSD  
      1970  
SEGPSGVSHT  
      1980  
HSGHTHGQAG  
      1990  
SHYPESGSSV  
      2000  
HERHGTTHGQ  
      2010  
TADTTRHGHS  
      2020  
GHGQSTQRGS  
      2030  
RTTGRRASGH  
      2040  
SEYSDSEGHS  
      2050  
GVSHTHSGHA  
      2060  
HGQAGSQHGE  
      2070  
SGSSVHERHG  
      2080  
TTHGQTGDTT  
      2090  
RHAHSGHGQS  
      2100  
TQRGSRTAGR  
      2110  
RGSGHSESSD  
      2120  
SEVHSGVSHT  
      2130  
HSGHTYGQAR  
      2140  
SQHGESGSAI  
      2150  
HGRQGTIHGQ  
      2160  
TGDTTRHGQS  
      2170  
GHGQSTQTGS  
      2180  
RTTGRQRSSH  
      2190  
SESSDSEVHS  
      2200  
EASPTHSGHT  
      2210  
HSQAGSRHGQ  
      2220  
SGSSGHGRQG  
      2230  
TTHGQTGDTT  
      2240  
RHAHYGYGQS  
      2250  
TQRGSRTTGR  
      2260  
RGSGHSESSD  
      2270  
SEVHSWGSHT  
      2280  
HSGHIQGQAG  
      2290  
SQQRQPGSTV  
      2300  
HGRLETTHGQ  
      2310  
TGDTTRHGHS  
      2320  
GYGQSTQTGS  
      2330  
RSSRASHFQS  
      2340  
HSSERQRHGS  
      2350  
SQVWKHGSYG  
      2360  
PAEYDYGHTG  
      2370  
YGPSGGSRKS  
      2380  
ISNSHLSWST  
      2390  
DSTANKQLSR  
   
H  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
O-GlcNAc References:
34019948, 26853435, 30397120 (All references)
Download
Comment
Page 1 of 1