RESULT FOR QUERY "Q3U0V1" IN THE O-GLCNACOMEClick to expand (1 result)


Q3U0V1: FUBP2_MOUSE
Mus musculus
Full Name: Far upstream element-binding protein 2
O-GlcNAc Score:
10 References
1 O-GlcNAc sites
7 Principal Investigators
8 First authors
711 Citations
2011 Year of first report
Other species: FUBP2_MOUSE, FUBP2_HUMAN (See all)
O-GlcNAc Sites:
T95
Canonical sequence information:
        10  
MSDYNTGGPP  
        20  
PGPPPPAGGG  
        30  
GGAAGAGGGP  
        40  
PPGPPGAGDR  
        50  
GGGGPGGGGP  
        60  
GGGGASGGPS  
        70  
QPPGGGGPGI  
        80  
RKDAFADAVQ  
        90  
RARQIAAKIG  
       100  
GDAATTVNNN  
       110  
TPDFGFGGQK  
       120  
RQLEDGDQPD  
       130  
SKKLASQGDS  
       140  
IGSQLGPIHP  
       150  
PPRTSMTEEY  
       160  
RVPDGMVGLI  
       170  
IGRGGEQINK  
       180  
IQQDSGCKVQ  
       190  
ISPDSGGLPE  
       200  
RSVSLTGAPE  
       210  
SVQKAKMMLD  
       220  
DIVSRGRGGP  
       230  
PGQFHDNANG  
       240  
GQNGTVQEIM  
       250  
IPAGKAGLVI  
       260  
GKGGETIKQL  
       270  
QERAGVKMIL  
       280  
IQDGSQNTNV  
       290  
DKPLRIIGDP  
       300  
YKVQQACEMV  
       310  
MDILRERDQG  
       320  
GFGDRNEYGS  
       330  
RVGGGIDVPV  
       340  
PRHSVGVVIG  
       350  
RSGEMIKKIQ  
       360  
NDAGVRIQFK  
       370  
QDDGTGPEKI  
       380  
AHIMGPPDRC  
       390  
EHAARIINDL  
       400  
LQSLRSGPPG  
       410  
PPGAPGMPPG  
       420  
GRGRGRGQGN  
       430  
WGPPGGEMTF  
       440  
SIPTHKCGLV  
       450  
IGRGGENVKA  
       460  
INQQTGAFVE  
       470  
ISRQLPPNGD  
       480  
PNFKLFVIRG  
       490  
SPQQIDHAKQ  
       500  
LIEEKIEGPL  
       510  
CPVGPGPGGP  
       520  
GPAGPMGPFN  
       530  
PGPFNQGPPG  
       540  
APPHAGGPPP  
       550  
HQYPPQGWGN  
       560  
TYPQWQPPAP  
       570  
HDPNKAAAAA  
       580  
TDPNAAWAAY  
       590  
YSHYYQQPPG  
       600  
PVPGPAPAPA  
       610  
APPAQGEPPQ  
       620  
PPPTGQSDYT  
       630  
KAWEEYYKKI  
       640  
GQQPQQPGAP  
       650  
PQQDYTKAWE  
       660  
EYYKKQAQVA  
       670  
TGGGPGAPPG  
       680  
SQPDYSAAWA  
       690  
EYYRQQAAYY  
       700  
GQTPGPGGPQ  
       710  
PPPTQQGQQQ  
       720  
ASGNCHPPPP  
       730  
PFSFQPPATV  
       740  
HPALVGSAGN  
          
PFPCGVCP  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
Download
Comment
Page 1 of 1