RESULT FOR QUERY "Q61545" IN THE O-GLCNACOMEClick to expand (1 result)


Q61545: EWS_MOUSE
Mus musculus
Full Name: RNA-binding protein EWS
O-GlcNAc Score:
4 References
2 O-GlcNAc sites
4 Principal Investigators
4 First authors
38 Citations
2014 Year of first report
Other species: EWS_HUMAN, EWS_MOUSE (See all)
O-GlcNAc Sites:
S273, S274
Canonical sequence information:
        10  
MASTDYSTYS  
        20  
QAAAQQGYSA  
        30  
YTAQPTQGYA  
        40  
QTTQAYGQQS  
        50  
YGTYGQPTDV  
        60  
SYTQAQTTAT  
        70  
YGQTAYATSY  
        80  
GQPPTGYSTP  
        90  
TAPQAYSQPV  
       100  
QGYGTGTYDS  
       110  
TTATVTTTQA  
       120  
SYAAQTAYGT  
       130  
QPAYPTYGQQ  
       140  
PTATAPTRPQ  
       150  
DGNKPAETSQ  
       160  
PQSSTGGYNQ  
       170  
PSLGYGQSNY  
       180  
SYPQVPGSYP  
       190  
MQPVTAPPSY  
       200  
PPTSYSSSQP  
       210  
TSYDQSSYSQ  
       220  
QNTYGQPSSY  
       230  
GQQSSYGQQS  
       240  
SYGQQPPTSY  
       250  
PPQTGSYSQA  
       260  
PSQYSQQSSS  
       270  
YGQQSSFRQD  
       280  
HPSSMGVYGQ  
       290  
ESGGFSGPGE  
       300  
NRSLSGPDNR  
       310  
GRGRGGFDRG  
       320  
GMSRGGRGGG  
       330  
RGGLGAGERG  
       340  
GFNKPGGPMD  
       350  
EGPDLDLGLP  
       360  
IDPDEDSDNS  
       370  
AIYVQGLNDN  
       380  
VTLDDLADFF  
       390  
KQCGVVKMNK  
       400  
RTGQPMIHIY  
       410  
LDKETGKPKG  
       420  
DATVSYEDPP  
       430  
TAKAAVEWFD  
       440  
GKDFQGSKLK  
       450  
VSLARKKPPM  
       460  
NSMRGGMPPR  
       470  
EGRGMPPPLR  
       480  
GGPGGPGGPG  
       490  
GPMGRMGGRG  
       500  
GDRGGFPPRG  
       510  
PRGSRGNPSG  
       520  
GGNVQHRAGD  
       530  
WQCPNPGCGN  
       540  
QNFAWRTECN  
       550  
QCKAPKPEGF  
       560  
LPPPFPPPGG  
       570  
DRGRGGPGGM  
       580  
RGGRGGLMDR  
       590  
GGPGGMFRGG  
       600  
RGGDRGGFRG  
       610  
GRGMDRGGFG  
       620  
GGRRGGPGGP  
       630  
PGPLMEQMGG  
       640  
RRGGRGGPGK  
       650  
MDKGEHRQER  
       
RDRPY  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
O-GlcNAc References:
34418053, 24928395, 27605304, 33300544 (All references)
Download
Comment
Page 1 of 1