RESULT FOR QUERY "Q67FY2" IN THE O-GLCNACOMEClick to expand (1 result)


Q67FY2: BCL9L_MOUSE
Mus musculus
Full Name: B-cell CLL/lymphoma 9-like protein
O-GlcNAc Score:
1 References
1 O-GlcNAc sites
1 Principal Investigators
1 First authors
0 Citations
2023 Year of first report
Other species: BCL9L_HUMAN, BCL9L_MOUSE (See all)
O-GlcNAc Sites:
S931
Canonical sequence information:
        10  
MRILANKTRL  
        20  
PHPRRREAPG  
        30  
SPPLSPRGHC  
        40  
PPAPAKPMHP  
        50  
ENKLTNHGKT  
        60  
GNGGAQSQHQ  
        70  
NVNQGPTCNL  
        80  
GSKGVGAGSH  
        90  
GAKANQISPS  
       100  
NSSLKNPQAG  
       110  
VSPFSSLKGK  
       120  
VKRERSVSVD  
       130  
SGEQREAGTP  
       140  
SLDSEAKEVA  
       150  
PRSKRRCVLE  
       160  
RKQPYSGDEW  
       170  
CSGPDSEEDD  
       180  
KPIAAAHNCN  
       190  
VADPAMVTPQ  
       200  
LGPGQTAQLP  
       210  
LSESSAPGPQ  
       220  
HGPQPGLRPD  
       230  
VPGGGGGGVP  
       240  
GKPPSQFVYV  
       250  
FTTHLANTAA  
       260  
EAVLQGRAES  
       270  
ILAYHQQNVP  
       280  
RAKLDQAPKV  
       290  
PPTPEPLPLN  
       300  
TPSAGTPQSQ  
       310  
PPPLPPPPPA  
       320  
PGSAPPALPP  
       330  
EGPPEDTSQD  
       340  
LAPNSVGAAS  
       350  
TGGGTGGTHP  
       360  
NTPTAATANN  
       370  
PLPPGGDPGS  
       380  
APGSALLGEA  
       390  
TPTGNGQRNL  
       400  
VGSEGLSKEQ  
       410  
LEHRERSLQT  
       420  
LRDIERLLLR  
       430  
SGETEPFLKG  
       440  
PPGGAGEGGP  
       450  
PAQAPSAAQP  
       460  
PPSAPPGGLK  
       470  
KYEEPLQSMI  
       480  
SQTQSLGGPP  
       490  
LEHEVPGHPQ  
       500  
GGDMGQQMNM  
       510  
MMQRLGQDSL  
       520  
TPEQVAWRKL  
       530  
QEEYYEEKRR  
       540  
KEEQIGLHGG  
       550  
RPLQDMVGMG  
       560  
GMMGRGPPPP  
       570  
YHSKPGDQWP  
       580  
PGMGAQLRGP  
       590  
MDVQDPMQLR  
       600  
PGPPFPGPRF  
       610  
PGNQMQRVPG  
       620  
FGGMQSMPME  
       630  
VPMNAMQRPV  
       640  
RPGMAWNEDL  
       650  
PPIGGPSNFA  
       660  
QNAVPYPGGQ  
       670  
GEAERFMTPR  
       680  
VREELLRHQL  
       690  
LEKRSMGMQR  
       700  
PLGMAGSGMG  
       710  
QSMEMERMIQ  
       720  
AHRQMDPAMF  
       730  
PGQMTGGDGL  
       740  
AGTPMGIEFG  
       750  
GGRGLLSPPM  
       760  
GQSGLREVDP  
       770  
PMGPGNLNMN  
       780  
MNVNMNMNMN  
       790  
LNVQMTPQQQ  
       800  
MLMSQKMRGP  
       810  
GDMMGPQGLS  
       820  
PEEMARVRAQ  
       830  
NSSGMMGGPQ  
       840  
KMLMPSQFPN  
       850  
QGQQGFSGGQ  
       860  
GPYQAMPQDM  
       870  
GNTPDMFSPD  
       880  
QSSVPMGTVG  
       890  
TARLSHMPLP  
       900  
PASNPPGSVH  
       910  
LASNRGLGRR  
       920  
PSDLTISINQ  
       930  
MGSPGMGHLK  
       940  
SPTLSQVHSP  
       950  
LVTSPSANLK  
       960  
SPQTPSQMVP  
       970  
LPSANPPGPL  
       980  
KSPQVLSSSL  
       990  
GVRSPTGSPS  
      1000  
RLKSPSMAVP  
      1010  
SPGWVASPKT  
      1020  
AMPSPGVSQN  
      1030  
KQPPLSINSS  
      1040  
STLGNVEQGA  
      1050  
LPPSAPRNSS  
      1060  
SAPPANPSSG  
      1070  
LMNPSLPFTS  
      1080  
SPDPTPSQNP  
      1090  
LSLMMSQMSK  
      1100  
YAMPSSTPLY  
      1110  
HNAIKTIATS  
      1120  
DDELLPDRPL  
      1130  
LPPPPPPQGS  
      1140  
GPGISNNQPN  
      1150  
QMHMNPAAAQ  
      1160  
SPMGMNLPGQ  
      1170  
QPLSHEPPPT  
      1180  
MLPSPTPLGS  
      1190  
NIPLHPNAQG  
      1200  
TGGSSQNSMM  
      1210  
MAPGGPDSLN  
      1220  
APCGPVPSSS  
      1230  
QMMSFPPRLQ  
      1240  
QPHGAMAPTG  
      1250  
AGGPGLQQHY  
      1260  
PSGMALPPED  
      1270  
LPTQPPGPIP  
      1280  
PQQHLMGKGM  
      1290  
TGRMGDAYPP  
      1300  
GVLPGVASVL  
      1310  
NDPELSEVIR  
      1320  
PTPTGIPEFD  
      1330  
LSRIIPSEKP  
      1340  
SSTLQYFPKS  
      1350  
ENQPPKAQPP  
      1360  
NLHLMNLQNM  
      1370  
MAEQTPSRPP  
      1380  
NLPGQQGVQR  
      1390  
GLSMSMCHPG  
      1400  
QMSLLGRTGV  
      1410  
PPQQGMVPHG  
      1420  
LHQGVMSPPQ  
      1430  
GLMTQQNFML  
      1440  
MKQRGVGGEV  
      1450  
YTQPPHMLSP  
      1460  
QGSLMGPPPQ  
      1470  
QNLMVSHPLR  
      1480  
QRSVSLDSQM  
      1490  
GYLPTPGSMA  
      
NLPF  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
O-GlcNAc References:
36852467 (All references)
Download
Comment
Page 1 of 1