RESULT FOR QUERY "Q6UY14" IN THE O-GLCNACOMEClick to expand (1 result)


Q6UY14: ATL4_HUMAN
Homo sapiens
Full Name: ADAMTS-like protein 4
O-GlcNAc Score:
2 References
1 O-GlcNAc sites
2 Principal Investigators
2 First authors
9 Citations
2021 Year of first report
O-GlcNAc Sites:
S432 (Q6UY14-3)
Canonical sequence information:
        10  
MENWTGRPWL  
        20  
YLLLLLSLPQ  
        30  
LCLDQEVLSG  
        40  
HSLQTPTEEG  
        50  
QGPEGVWGPW  
        60  
VQWASCSQPC  
        70  
GVGVQRRSRT  
        80  
CQLPTVQLHP  
        90  
SLPLPPRPPR  
       100  
HPEALLPRGQ  
       110  
GPRPQTSPET  
       120  
LPLYRTQSRG  
       130  
RGGPLRGPAS  
       140  
HLGREETQEI  
       150  
RAARRSRLRD  
       160  
PIKPGMFGYG  
       170  
RVPFALPLHR  
       180  
NRRHPRSPPR  
       190  
SELSLISSRG  
       200  
EEAIPSPTPR  
       210  
AEPFSANGSP  
       220  
QTELPPTELS  
       230  
VHTPSPQAEP  
       240  
LSPETAQTEV  
       250  
APRTRPAPLR  
       260  
HHPRAQASGT  
       270  
EPPSPTHSLG  
       280  
EGGFFRASPQ  
       290  
PRRPSSQGWA  
       300  
SPQVAGRRPD  
       310  
PFPSVPRGRG  
       320  
QQGQGPWGTG  
       330  
GTPHGPRLEP  
       340  
DPQHPGAWLP  
       350  
LLSNGPHASS  
       360  
LWSLFAPSSP  
       370  
IPRCSGESEQ  
       380  
LRACSQAPCP  
       390  
PEQPDPRALQ  
       400  
CAAFNSQEFM  
       410  
GQLYQWEPFT  
       420  
EVQGSQRCEL  
       430  
NCRPRGFRFY  
       440  
VRHTEKVQDG  
       450  
TLCQPGAPDI  
       460  
CVAGRCLSPG  
       470  
CDGILGSGRR  
       480  
PDGCGVCGGD  
       490  
DSTCRLVSGN  
       500  
LTDRGGPLGY  
       510  
QKILWIPAGA  
       520  
LRLQIAQLRP  
       530  
SSNYLALRGP  
       540  
GGRSIINGNW  
       550  
AVDPPGSYRA  
       560  
GGTVFRYNRP  
       570  
PREEGKGESL  
       580  
SAEGPTTQPV  
       590  
DVYMIFQEEN  
       600  
PGVFYQYVIS  
       610  
SPPPILENPT  
       620  
PEPPVPQLQP  
       630  
EILRVEPPLA  
       640  
PAPRPARTPG  
       650  
TLQRQVRIPQ  
       660  
MPAPPHPRTP  
       670  
LGSPAAYWKR  
       680  
VGHSACSASC  
       690  
GKGVWRPIFL  
       700  
CISRESGEEL  
       710  
DERSCAAGAR  
       720  
PPASPEPCHG  
       730  
TPCPPYWEAG  
       740  
EWTSCSRSCG  
       750  
PGTQHRQLQC  
       760  
RQEFGGGGSS  
       770  
VPPERCGHLP  
       780  
RPNITQSCQL  
       790  
RLCGHWEVGS  
       800  
PWSQCSVRCG  
       810  
RGQRSRQVRC  
       820  
VGNNGDEVSE  
       830  
QECASGPPQP  
       840  
PSREACDMGP  
       850  
CTTAWFHSDW  
       860  
SSKCSAECGT  
       870  
GIQRRSVVCL  
       880  
GSGAALGPGQ  
       890  
GEAGAGTGQS  
       900  
CPTGSRPPDM  
       910  
RACSLGPCER  
       920  
TWRWYTGPWG  
       930  
ECSSECGSGT  
       940  
QRRDIICVSK  
       950  
LGTEFNVTSP  
       960  
SNCSHLPRPP  
       970  
ALQPCQGQAC  
       980  
QDRWFSTPWS  
       990  
PCSRSCQGGT  
      1000  
QTREVQCLST  
      1010  
NQTLSTRCPP  
      1020  
QLRPSRKRPC  
      1030  
NSQPCSQRPD  
      1040  
DQCKDSSPHC  
      1050  
PLVVQARLCV  
      1060  
YPYYTATCCR  
      1070  
SCAHVLERSP  
      
QDPS  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
O-GlcNAc References:
36240223, 34019948 (All references)
Download
Comment
Page 1 of 1