RESULT FOR QUERY "Q7Z4H8" IN THE O-GLCNACOMEClick to expand (1 result)


Q7Z4H8: PLGT3_HUMAN
Homo sapiens
Full Name: Protein O-glucosyltransferase 3
O-GlcNAc Score:
3 References
3 O-GlcNAc sites
3 Principal Investigators
3 First authors
12 Citations
2021 Year of first report
O-GlcNAc Sites:
T253, S265, S421
Canonical sequence information:
        10  
MRRLPRALLL  
        20  
QLRLALLVAA  
        30  
GAPEVLVSAP  
        40  
RSLVWGPGLQ  
        50  
AAVVLPVRYF  
        60  
YLQAVNSEGQ  
        70  
NLTRSPAGET  
        80  
PFKVVVKSLS  
        90  
PKELVRIHVP  
       100  
KPLDRNDGTF  
       110  
LMRYRMYETV  
       120  
DEGLKIEVLY  
       130  
GDEHVAQSPY  
       140  
ILKGPVYHEY  
       150  
CECPEDPQAW  
       160  
QKTLSCPTKE  
       170  
PQIAKDFASF  
       180  
PSINLQQMLK  
       190  
EVPKRFGDER  
       200  
GAIVHYTILN  
       210  
NHVYRRSLGK  
       220  
YTDFKMFSDE  
       230  
ILLSLTRKVL  
       240  
LPDLEFYVNL  
       250  
GDWPLEHRKV  
       260  
NGTPSPIPII  
       270  
SWCGSLDSRD  
       280  
VVLPTYDITH  
       290  
SMLEAMRGVT  
       300  
NDLLSIQGNT  
       310  
GPSWINKTER  
       320  
AFFRGRDSRE  
       330  
ERLQLVQLSK  
       340  
ENPQLLDAGI  
       350  
TGYFFFQEKE  
       360  
KELGKAKLMG  
       370  
FFDFFKYKYQ  
       380  
VNVDGTVAAY  
       390  
RYPYLMLGDS  
       400  
LVLKQDSPYY  
       410  
EHFYMALEPW  
       420  
KHYVPIKRNL  
       430  
SDLLEKVKWA  
       440  
KENDEEAKKI  
       450  
AKEGQLMARD  
       460  
LLQPHRLYCY  
       470  
YYQVLQKYAE  
       480  
RQSSKPEVRD  
       490  
GMELVPQPED  
       500  
STAICQCHRK  
         
KPSREEL  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
O-GlcNAc References:
35289036, 34019948, 35138101 (All references)
Download
Comment
Page 1 of 1