RESULT FOR QUERY "Q80TM6,Q9Y2K5" IN THE O-GLCNACOMEClick to expand (2 results)


Q80TM6: R3HD2_MOUSE
Mus musculus
Full Name: R3H domain-containing protein 2
O-GlcNAc Score:
2 References
1 O-GlcNAc sites
2 Principal Investigators
2 First authors
326 Citations
2012 Year of first report
Other species: R3HD2_MOUSE, R3HD2_HUMAN (See all)
O-GlcNAc Sites:
S371
Canonical sequence information:
        10  
MSNSNTTQET  
        20  
LEIMKESEKK  
        30  
LVEESVNKNK  
        40  
FISKTPSKED  
        50  
VEKEGEENGL  
        60  
RQETQRRTSS  
        70  
HGHARKRAKS  
        80  
NSKLKLVRSL  
        90  
AVCEESSTPF  
       100  
VDGPLDTQDI  
       110  
IQLHISCPSD  
       120  
KEEEKSTKDV  
       130  
SEKEDKDKSK  
       140  
EKVPRKMLSR  
       150  
DSSQEYTDST  
       160  
GIDLHEFLVN  
       170  
TLKKNPRDRM  
       180  
MLLKLEQEIL  
       190  
DFINDNNNQF  
       200  
KKFPQMTSYH  
       210  
RMLLHRVAAY  
       220  
FGMDHNVDQT  
       230  
GKAVIINKTS  
       240  
STRIPEQRFS  
       250  
EHIKDEKNTE  
       260  
FQQRFILKRD  
       270  
DASMDRDDNQ  
       280  
MRVPLQDGRR  
       290  
SKSIEEREEE  
       300  
YQRVRERIFA  
       310  
RETGQNGYLN  
       320  
DIRLSKEAFS  
       330  
SSSHKRRQIF  
       340  
RGNREGLSRT  
       350  
SSSRQSSTDS  
       360  
ELKSLEPRPW  
       370  
SSTDSDGSVR  
       380  
SMRPPVTKAS  
       390  
SFSGISILTR  
       400  
GDSIGSSKGG  
       410  
SAGRLSRPGM  
       420  
ALGAPEVCNQ  
       430  
VTSPQSVRGL  
       440  
LPCTAQQQQQ  
       450  
QQQQQQQLPA  
       460  
LPPTPQHQPP  
       470  
LNNHMISQPV  
       480  
PALQPSPQPV  
       490  
QFSPSSCPQV  
       500  
LLPVSPPQQY  
       510  
NMAEDLSNPF  
       520  
GQMSLSRQGS  
       530  
TEAADPSSAL  
       540  
FQPPLISQHP  
       550  
QQASFIMASA  
       560  
GQPLPTSNYS  
       570  
TSSHAPPTQQ  
       580  
VLPPQGYMQP  
       590  
PQQIQVSYYP  
       600  
PGQYPNSNQQ  
       610  
YRPLSHPVAY  
       620  
SPQRGQQLPQ  
       630  
ASQQPGLQPM  
       640  
MSNQQQTAYQ  
       650  
GMLGVQQPQN  
       660  
QGLLSNQRSS  
       670  
MGGQMQGLVV  
       680  
QYTPLPSYQV  
       690  
PVGSDSQNVV  
       700  
QPSFQQPMLV  
       710  
PASQSVQGGL  
       720  
PTGGVPVYYS  
       730  
MIPPAQQNGT  
       740  
SPSVGFLQPP  
       750  
GSEQYQMPQS  
       760  
PSPCSPPQMS  
       770  
QQYSGVSPSG  
       780  
PGVVVMQLNV  
       790  
PNGPQAPQNP  
       800  
SMVQWSHCKY  
       810  
YSVEQRGQKP  
       820  
GDLYSPDGSP  
       830  
QANAQMGSSP  
       840  
VTSPTQSPAP  
       850  
SPVTSLSNVC  
       860  
TGLSPLPVLT  
       870  
PFPRPGGPAQ  
       880  
GDGRYSLLGQ  
       890  
PLQYNLSICP  
       900  
PLLHGQSTYT  
       910  
VHQGQSGLKH  
       920  
GNRGKRQALK  
       930  
SASTDLGTAD  
       940  
VVLGRVLEVT  
       950  
DLPEGITRTE  
       960  
ADKLFTQLAM  
       970  
SGAKIQWLKD  
       980  
AQGLPGAGGG  
       990  
DNSGTAENGR  
      1000  
HPDLAALYTI  
      1010  
VAVFPSPLAA  
      1020  
QNASLRLNNS  
      1030  
VSRFKLRVAK  
      1040  
KNYDLRILER  
      
ASSQ  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
O-GlcNAc References:
22645316, 36852467 (All references)
Download
Comment
Q9Y2K5: R3HD2_HUMAN
Homo sapiens
Full Name: R3H domain-containing protein 2
O-GlcNAc Score:
9 References
1 O-GlcNAc sites
7 Principal Investigators
9 First authors
414 Citations
2013 Year of first report
Other species: R3HD2_MOUSE, R3HD2_HUMAN (See all)
O-GlcNAc Sites:
T345
Canonical sequence information:
        10  
MSNSNTTQET  
        20  
LEIMKESEKK  
        30  
LVEESVNKNK  
        40  
FISKTPSKEE  
        50  
IEKECEDTSL  
        60  
RQETQRRTSN  
        70  
HGHARKRAKS  
        80  
NSKLKLVRSL  
        90  
AVCEESSTPF  
       100  
ADGPLETQDI  
       110  
IQLHISCPSD  
       120  
KEEEKSTKDV  
       130  
SEKEDKDKNK  
       140  
EKIPRKMLSR  
       150  
DSSQEYTDST  
       160  
GIDLHEFLVN  
       170  
TLKKNPRDRM  
       180  
MLLKLEQEIL  
       190  
EFINDNNNQF  
       200  
KKFPQMTSYH  
       210  
RMLLHRVAAY  
       220  
FGMDHNVDQT  
       230  
GKAVIINKTS  
       240  
NTRIPEQRFS  
       250  
EHIKDEKNTE  
       260  
FQQRFILKRD  
       270  
DASMDRDDNQ  
       280  
TGQNGYLNDI  
       290  
RLSKEAFSSS  
       300  
SHKRRQIFRG  
       310  
NREGLSRTSS  
       320  
SRQSSTDSEL  
       330  
KSLEPRPWSS  
       340  
TDSDGSVRSM  
       350  
RPPVTKASSF  
       360  
SGISILTRGD  
       370  
SIGSSKGGSA  
       380  
GRISRPGMAL  
       390  
GAPEVCNQVT  
       400  
SSQSVRGLLP  
       410  
CTAQQQQQQQ  
       420  
QQQLPALPPT  
       430  
PQQQPPLNNH  
       440  
MISQADDLSN  
       450  
PFGQMSLSRQ  
       460  
GSTEAADPSA  
       470  
ALFQTPLISQ  
       480  
HPQQTSFIMA  
       490  
STGQPLPTSN  
       500  
YSTSSHAPPT  
       510  
QQVLPPQGYM  
       520  
QPPQQIQVSY  
       530  
YPPGQYPNSN  
       540  
QQYRPLSHPV  
       550  
AYSPQRGQQL  
       560  
PQPSQQPGLQ  
       570  
PMMPNQQQAA  
       580  
YQGMIGVQQP  
       590  
QNQGLLSSQR  
       600  
SSMGGQMQGL  
       610  
VVQYTPLPSY  
       620  
QVPVGSDSQN  
       630  
VVQPPFQQPM  
       640  
LVPVSQSVQG  
       650  
GLPAAGVPVY  
       660  
YSMIPPAQQN  
       670  
GTSPSVGFLQ  
       680  
PPGSEQYQMP  
       690  
QSPSPCSPPQ  
       700  
MPQQYSGVSP  
       710  
SGPGVVVMQL  
       720  
NVPNGPQPPQ  
       730  
NPSMVQWSHC  
       740  
KYYSMDQRGQ  
       750  
KPGDLYSPDS  
       760  
SPQANTQMSS  
       770  
SPVTSPTQSP  
       780  
APSPVTSLSS  
       790  
VCTGLSPLPV  
       800  
LTQFPRPGGP  
       810  
AQGDGRYSLL  
       820  
GQPLQYNLSI  
       830  
CPPLLHGQST  
       840  
YTVHQGQSGL  
       850  
KHGNRGKRQA  
       860  
LKSASTDLGT  
       870  
ADVVLGRVLE  
       880  
VTDLPEGITR  
       890  
TEADKLFTQL  
       900  
AMSGAKIQWL  
       910  
KDAQGLPGGG  
       920  
GGDNSGTAEN  
       930  
GRHSDLAALY  
       940  
TIVAVFPSPL  
       950  
AAQNASLRLN  
       960  
NSVSRFKLRM  
       970  
AKKNYDLRIL  
        
ERASSQ  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
Download
Comment
Page 1 of 1