RESULT FOR QUERY "Q8N5C8" IN THE O-GLCNACOMEClick to expand (1 result)


Q8N5C8: TAB3_HUMAN
Homo sapiens
Full Name: TGF-beta-activated kinase 1 and MAP3K7-binding protein 3
O-GlcNAc Score:
6 References
6 O-GlcNAc sites
6 Principal Investigators
6 First authors
327 Citations
2013 Year of first report
Other species: TAB3_MOUSE, TAB3_HUMAN (See all)
O-GlcNAc Sites:
T235, S238, S408, S411, T667, S672
Canonical sequence information:
        10  
MAQSSPQLDI  
        20  
QVLHDLRQRF  
        30  
PEIPEGVVSQ  
        40  
CMLQNNNNLE  
        50  
ACCRALSQES  
        60  
SKYLYMEYHS  
        70  
PDDNRMNRNR  
        80  
LLHINLGIHS  
        90  
PSSYHPGDGA  
       100  
QLNGGRTLVH  
       110  
SSSDGHIDPQ  
       120  
HAAGKQLICL  
       130  
VQEPHSAPAV  
       140  
VAATPNYNPF  
       150  
FMNEQNRSAA  
       160  
TPPSQPPQQP  
       170  
SSMQTGMNPS  
       180  
AMQGPSPPPP  
       190  
PPSYMHIPRY  
       200  
STNPITVTVS  
       210  
QNLPSGQTVP  
       220  
RALQILPQIP  
       230  
SNLYGSPGSI  
       240  
YIRQTSQSSS  
       250  
GRQTPQSTPW  
       260  
QSSPQGPVPH  
       270  
YSQRPLPVYP  
       280  
HQQNYQPSQY  
       290  
SPKQQQIPQS  
       300  
AYHSPPPSQC  
       310  
PSPFSSPQHQ  
       320  
VQPSQLGHIF  
       330  
MPPSPSTTPP  
       340  
HPYQQGPPSY  
       350  
QKQGSHSVAY  
       360  
LPYTASSLSK  
       370  
GSMKKIEITV  
       380  
EPSQRPGTAI  
       390  
NRSPSPISNQ  
       400  
PSPRNQHSLY  
       410  
TATTPPSSSP  
       420  
SRGISSQPKP  
       430  
PFSVNPVYIT  
       440  
YTQPTGPSCT  
       450  
PSPSPRVIPN  
       460  
PTTVFKITVG  
       470  
RATTENLLNL  
       480  
VDQEERSAAP  
       490  
EPIQPISVIP  
       500  
GSGGEKGSHK  
       510  
YQRSSSSGSD  
       520  
DYAYTQALLL  
       530  
HQRARMERLA  
       540  
KQLKLEKEEL  
       550  
ERLKSEVNGM  
       560  
EHDLMQRRLR  
       570  
RVSCTTAIPT  
       580  
PEEMTRLRSM  
       590  
NRQLQINVDC  
       600  
TLKEVDLLQS  
       610  
RGNFDPKAMN  
       620  
NFYDNIEPGP  
       630  
VVPPKPSKKD  
       640  
SSDPCTIERK  
       650  
ARRISVTSKV  
       660  
QADIHDTQAA  
       670  
AADEHRTGST  
       680  
QSPRTQPRDE  
       690  
DYEGAPWNCD  
       700  
SCTFLNHPAL  
       710  
NRCEQCEMPR  
    
YT  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
Download
Comment
Page 1 of 1