RESULT FOR QUERY "Q8SWR8" IN THE O-GLCNACOMEClick to expand (1 result)


Q8SWR8: ATX2_DROME
Drosophila melanogaster
Full Name: Ataxin-2 homolog
O-GlcNAc Score:
1 References
0 O-GlcNAc sites
1 Principal Investigators
1 First authors
45 Citations
2017 Year of first report
Canonical sequence information:
        10  
MNNNSKRKTR  
        20  
PTGGGASGGI  
        30  
SRYNSNDNSL  
        40  
RPTNNKAGAG  
        50  
GGNGGAAVRP  
        60  
SAQGVYNNTF  
        70  
FMHSATALVG  
        80  
SVVEVRLRSG  
        90  
NIYEGVFRTF  
       100  
SGNFDIALEL  
       110  
PACIKSKNLP  
       120  
EEGKVPKHII  
       130  
FPADTVVTIV  
       140  
AKDFDSQYAT  
       150  
AGAFQTDGAI  
       160  
SDKCNGARPD  
       170  
EKELEPWDSG  
       180  
ANGDIDIELD  
       190  
SAANGWDPNE  
       200  
MFRKNENTFG  
       210  
VTSTFDDSLA  
       220  
SYTVPLDKGD  
       230  
SLEFKEAEAK  
       240  
AEKLAAEIEN  
       250  
NPTCRDRLDL  
       260  
ENGDEEALFA  
       270  
AVERPSTEQD  
       280  
QRGDRGDRER  
       290  
NDRDREREER  
       300  
DRDRDRDRGN  
       310  
KPRGAGDFQL  
       320  
RETMSSDRYI  
       330  
TKQTRSITGP  
       340  
QLSHVGMSSQ  
       350  
GSGRDRDTRG  
       360  
DGSMMMQSGG  
       370  
GSGQGGSTQS  
       380  
TAALMLAGGL  
       390  
KGVGPAPSAN  
       400  
ASADSSSKYS  
       410  
GGSMVKRKTV  
       420  
PQGGKVMRNN  
       430  
VPTGGSNVSV  
       440  
SQGGNGNSVG  
       450  
QNKGGYQPSM  
       460  
GMPSQYSYQG  
       470  
NSQIMHGSSQ  
       480  
YRNQSHMGGA  
       490  
NKLNGDSNAN  
       500  
TNKPLPQRQM  
       510  
RQYQGSQSNS  
       520  
SLNYGGEPQS  
       530  
LGKPVHGSHG  
       540  
GHPGQNSNSP  
       550  
PLQTAGPQQQ  
       560  
QQQQQQQQQQ  
       570  
QQQQQPPQQQ  
       580  
QHQNIQPQGQ  
       590  
NTQPARQVRT  
       600  
RDNQMQELRQ  
       610  
FGQDFQLAPS  
       620  
NTSPPQQQQQ  
       630  
QQQQQQQHQV  
       640  
QQQQQRALQQ  
       650  
SASPPQQQQQ  
       660  
QQQQQQHVVL  
       670  
HQVPQTHLHQ  
       680  
AALSQPHYVP  
       690  
QQQPQQAPLP  
       700  
QQQHVPHHMQ  
       710  
QKAQQQQLVE  
       720  
TQHQHVQKQH  
       730  
QSQPQVQQPP  
       740  
PQLLQDPSQQ  
       750  
PLPIYHTMPP  
       760  
PQTSPVVVTS  
       770  
PVLLEQPPPQ  
       780  
PMPVVQQQQT  
       790  
QQLATPKPEV  
       800  
SPAPPSSNTT  
       810  
TPTGIASTPT  
       820  
AGVIASAGSE  
       830  
KTTPAAPTPT  
       840  
SNSATVPTGT  
       850  
AATAGGATGT  
       860  
TPVVKKHVLN  
       870  
PSAKPFTPRG  
       880  
PSTPNPSRPH  
       890  
TPQTPVPMTN  
       900  
IYTTTGGHVP  
       910  
PAANQPIYVM  
       920  
QPQHPFPPQT  
       930  
HPQAGQPPRL  
       940  
RRSNYPPMAA  
       950  
SQMHVSASAA  
       960  
TGQPLITAGP  
       970  
IPQFIQYGHA  
       980  
PHQQQFQSHT  
       990  
YAPMQMRVYP  
      1000  
DQPQQLQFMT  
      1010  
QTPQSTTPSP  
      1020  
GQPHQQFHPP  
      1030  
PQPSPAGGGP  
      1040  
QPAFTPPTQA  
      1050  
ATYQLMCVHP  
      1060  
QSLLANHYFP  
      1070  
PPTPQHPQQN  
      1080  
QQQYQIVMQQ  
      
HQPQ  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
O-GlcNAc References:
28604694 (All references)
LinkOut: UniProtKB GlyGen
Download
Comment
Page 1 of 1