RESULT FOR QUERY "Q96EV2" IN THE O-GLCNACOMEClick to expand (1 result)


Q96EV2: RBM33_HUMAN
Homo sapiens
Full Name: RNA-binding protein 33
O-GlcNAc Score:
10 References
6 O-GlcNAc sites
8 Principal Investigators
10 First authors
241 Citations
2018 Year of first report
Other species: RBM33_HUMAN, RBM33_MOUSE (See all)
O-GlcNAc Sites:
S722, S723, S724, S739, S741, S882
Canonical sequence information:
        10  
MAAALGASGG  
        20  
AGAGDDDFDQ  
        30  
FDKPGAERSW  
        40  
RRRAADEDWD  
        50  
SELEDDLLGE  
        60  
DLLSGKKNQS  
        70  
DLSDEELNDD  
        80  
LLQSDNEDEE  
        90  
NFSSQGVTIS  
       100  
LNATSGMVTS  
       110  
FELSDNTNDQ  
       120  
SGEQESEYEQ  
       130  
EQGEDELVYH  
       140  
KSDGSELYTQ  
       150  
EYPEEGQYEG  
       160  
HEAELTEDQI  
       170  
EYVEEPEEEQ  
       180  
LYTDEVLDIE  
       190  
INEPLDEFTG  
       200  
GMETLELQKD  
       210  
IKEESDEEEE  
       220  
DDEESGRLRF  
       230  
KTERKEGTII  
       240  
RLSDVTRERR  
       250  
NIPETLELSA  
       260  
EAKAALLEFE  
       270  
ERERQHKQGR  
       280  
YSSRRGGRRG  
       290  
GPLMCRGVGD  
       300  
QRRESTERGR  
       310  
MKDHRPALLP  
       320  
TQPPVVPQAP  
       330  
PPPPPPPQQQ  
       340  
PIRSLFQPQP  
       350  
LQPLLPVQHP  
       360  
HHPSPPQGMH  
       370  
MPPQLETPRM  
       380  
MMTPPPVTPQ  
       390  
QPKNIHINPH  
       400  
FKGTVVTPVQ  
       410  
VPLLPVPSQP  
       420  
RPAVGPQRFP  
       430  
GPPEFPQHTP  
       440  
GPVPNSFSQP  
       450  
PRLPLQDQWR  
       460  
APPPPQDRDP  
       470  
FFLGVSGEPR  
       480  
FPSHLFLEQR  
       490  
SPPPPPPPPT  
       500  
LLNSSHPVPT  
       510  
QSPLPFTQPG  
       520  
PAFNQQGQQP  
       530  
VFPRERPVRP  
       540  
ALQPPGPVGI  
       550  
LHFSQPGSAT  
       560  
TRPFIPPRQP  
       570  
FLPGPGQPFL  
       580  
PTHTQPNLQG  
       590  
PLHPPLPPPH  
       600  
QPQPQQPQQQ  
       610  
PPPQHQPPHQ  
       620  
PPHQPPPQHQ  
       630  
PPPQHPPQHP  
       640  
PQHQHHHHHH  
       650  
HLSVPPPPLM  
       660  
PMSQPQFRPH  
       670  
VQTAQPQASS  
       680  
SRMQCPQRQG  
       690  
LRHNTTSQNV  
       700  
SKRPMQQMQP  
       710  
TAPRNSNLRE  
       720  
LPIAPSHVIE  
       730  
MSSSRCSATP  
       740  
SAQVKPIVSA  
       750  
SPPSRAVAGS  
       760  
RSSQGKTEVK  
       770  
VKPASPVAQP  
       780  
KEEAKTETEF  
       790  
PDEDEETRLY  
       800  
RLKIEEQKRL  
       810  
REEILKQKEL  
       820  
RRQQQAGARK  
       830  
KELLERLAQQ  
       840  
QQQLYAPPPP  
       850  
AEQEEQALSP  
       860  
SPTNGNPLLP  
       870  
FPGAQVRQNV  
       880  
KNRLLVKNQD  
       890  
VSISNVQPKT  
       900  
SNFVPSSANM  
       910  
QYQGQQMKAL  
       920  
KHLRQTRTVP  
       930  
QSQTQPLHKV  
       940  
LPIKPADVEE  
       950  
PAVPQTPRVA  
       960  
SIQGRPQDTK  
       970  
PGVKRTVTHR  
       980  
TNSGGGDGPH  
       990  
ISSKVRVIKL  
      1000  
SGGGGESDGF  
      1010  
FHPEGQPQRL  
      1020  
PQPPEVGPQP  
      1030  
ARKVTLTRGG  
      1040  
LQQPPHLPAG  
      1050  
PHAHSPVPPG  
      1060  
IKSIQGIHPA  
      1070  
KKAIMHGRGR  
      1080  
GVAGPMGRGR  
      1090  
LMPNKQNLRV  
      1100  
VECKPQPCVV  
      1110  
SVEGLSSSTT  
      1120  
DAQLKSLLMS  
      1130  
VGPIQSLQML  
      1140  
PQQRKAIAKF  
      1150  
KEPAHALAFQ  
      1160  
QKFHRHMIDL  
      1170  
SHINVALIVE  
  
  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
Download
Comment
Page 1 of 1