RESULT FOR QUERY "Q9I7D3" IN THE O-GLCNACOMEClick to expand (1 result)


Q9I7D3: CAPR1_DROME
Drosophila melanogaster
Full Name: Caprin homolog
O-GlcNAc Score:
1 References
0 O-GlcNAc sites
1 Principal Investigators
1 First authors
6 Citations
2021 Year of first report
Canonical sequence information:
        10  
MPSAANTATV  
        20  
TAAIATTVAA  
        30  
SASNTNNNSV  
        40  
SKEKRSSIIS  
        50  
LGGSVIPGTA  
        60  
VAAGAGVATT  
        70  
NGQSNSSAAA  
        80  
TADGSQTDLA  
        90  
SSNNNGNAAK  
       100  
SKANAVSAAA  
       110  
VVPEPYNPLK  
       120  
QLLVTIEHKI  
       130  
RNLEKRKTKL  
       140  
ESYRAIQSSG  
       150  
KELSGDQASA  
       160  
VAKYDAVLAN  
       170  
LEFARELAKH  
       180  
IQQQSKEAEK  
       190  
EQKKQARKDN  
       200  
LAKTIAETAK  
       210  
IREVLIIQNV  
       220  
LNCFNDDQVR  
       230  
SDFLNGENGA  
       240  
KKLENTELEL  
       250  
LEKFFIETQT  
       260  
RRPETADDVS  
       270  
FIATAQKSAE  
       280  
LFYSTINARP  
       290  
KSFGEVSFEK  
       300  
LRSLFQQIQD  
       310  
SGYLDKYYLV  
       320  
PLAENAVANS  
       330  
TDSGTGSGDG  
       340  
ESGDLLNDGS  
       350  
GELDAELPSE  
       360  
PSARNSLEEG  
       370  
LDKLHLGVQA  
       380  
ELDQHQSYQQ  
       390  
QQERPSHLLE  
       400  
PQHQRAPSLE  
       410  
HQQNSMVQQV  
       420  
STQVYQAAPQ  
       430  
AGGTTTPVHV  
       440  
LYAPAPPAQQ  
       450  
QPQQPPPHPH  
       460  
QLLSSPVNLQ  
       470  
ALQTGTAAPP  
       480  
AQQQQPHPTH  
       490  
FAPNVRAVEQ  
       500  
NYFKQPPQHP  
       510  
QGPGIQAPQT  
       520  
PQQQQFMQHS  
       530  
RPLAEVLGTG  
       540  
RFHFLQDSEL  
       550  
DNPEALAPPP  
       560  
PTNQGLVFEQ  
       570  
QPQQPNHVEE  
       580  
PTQAILTLTF  
       590  
TNQSFPSQQP  
       600  
QPQQQGPQQQ  
       610  
QQLFSPVLIH  
       620  
EQRQQPPQQQ  
       630  
PQPMLIMPRL  
       640  
PTQQPQQPAP  
       650  
QGIGMQAGDV  
       660  
TSGFSYENAV  
       670  
VSYEQQIQQQ  
       680  
LKQQQQQQQQ  
       690  
QQQNLQQLDE  
       700  
PSSVNSSSSV  
       710  
GAGGDVENNE  
       720  
WHARNNDTNA  
       730  
AATAALTNVL  
       740  
KGETTQATPP  
       750  
APPTKWSSEM  
       760  
NAMSSAASNG  
       770  
SSNTSHKQEW  
       780  
ATPRDHSTGG  
       790  
GNSGYADNNE  
       800  
SNNHWNNSQG  
       810  
DGRRNSGNYQ  
       820  
RRGGDRDNRD  
       830  
RDQGGRGDER  
       840  
RNGGDRGNYR  
       850  
SRQYGNSSNT  
       860  
NGRNSGNSSG  
       870  
VYFRNNESGN  
       880  
GGGNNYYQNG  
       890  
GGGGGTYNKE  
       900  
SRYESSGGGG  
       910  
GSYRGQRGGN  
       920  
QQRNVNGSYG  
       930  
GGRPMGDRGR  
       940  
GGAGNQGGGG  
       950  
GGYINRQNQS  
       960  
QRMPLGLENK  
   
N  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
O-GlcNAc References:
33925313 (All references)
Download
Comment
Page 1 of 1