RESULT FOR QUERY "Q9V3U6" IN THE O-GLCNACOMEClick to expand (1 result)


Q9V3U6: Q9V3U6_DROME
Drosophila melanogaster
Full Name: None
O-GlcNAc Score:
1 References
0 O-GlcNAc sites
1 Principal Investigators
1 First authors
6 Citations
2021 Year of first report
Canonical sequence information:
        10  
MQVFLALALL  
        20  
AGLAFSANAT  
        30  
NPPKWDPNYI  
        40  
VKGTLYIPYA  
        50  
EIAEPFYAWY  
        60  
DKNTRRSRID  
        70  
YYGGMVKTYQ  
        80  
LAGEGQYGTL  
        90  
LKLAPITTKT  
       100  
ENNKLTCLQV  
       110  
NGTADQAVDI  
       120  
QSILPDAKPF  
       130  
SLVGTESFLG  
       140  
YTCDKFRLES  
       150  
TIGQKKNIYT  
       160  
LWVRYKKSPH  
       170  
YPSSRMPIPV  
       180  
RYEMRGYNTL  
       190  
LGSHYDHYYL  
       200  
DYDSYEHDDI  
       210  
PNEVFEIDDS  
       220  
LQCVGFPGPG  
       230  
TGHYATFNPM  
       240  
QEFISGTDEH  
       250  
VDKAFHHFKR  
       260  
KHGVAYHSDT  
       270  
EHEHRKNIFR  
       280  
QNLRYIHSKN  
       290  
RAKLTYTLAV  
       300  
NHLADKTEEE  
       310  
LKARRGYKSS  
       320  
GIYNTGKPFP  
       330  
YDVPKYKDEI  
       340  
PDQYDWRLYG  
       350  
AVTPVKDQSV  
       360  
CGSCWSFGTI  
       370  
GHLEGAFFLK  
       380  
NGGNLVRLSQ  
       390  
QALIDCSWAY  
       400  
GNNGCDGGED  
       410  
FRVYQWMLQS  
       420  
GGVPTEEEYG  
       430  
PYLGQDGYCH  
       440  
VNNVTLVAPI  
       450  
KGFVNVTSND  
       460  
PNAFKLALLK  
       470  
HGPLSVAIDA  
       480  
SPKTFSFYSH  
       490  
GVYYEPTCKN  
       500  
DVDGLDHAVL  
       510  
AVGYGSINGE  
       520  
DYWLVKNSWS  
       530  
TYWGNDGYIL  
       540  
MSAKKNNCGV  
           
MTMPTYVEM  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
O-GlcNAc References:
33925313 (All references)
Download
Comment
Page 1 of 1