RESULT FOR QUERY "Q9Y262-2" IN THE O-GLCNACOMEClick to expand (1 result)


Q9Y262-2: EIF3L_HUMAN
Homo sapiens
Full Name: Isoform 2 of Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit L
? O-GlcNAc Score: 10
Isoform sequence information:
        10  
MSYPADDYES  
        20  
EAAYDPYAYP  
        30  
SDYDMHTGDP  
        40  
KQDLAYERQY  
        50  
EQQTYQVIPE  
        60  
VIKNFIQYFH  
        70  
KTVSDLIDQK  
        80  
VYELQASRVS  
        90  
SDVIDQKVYE  
       100  
IQDIYENSWT  
       110  
KLTERFFKNT  
       120  
PWPEAEAIAP  
       130  
QVGNDAVFLI  
       140  
LYKELYYRHI  
       150  
YAKVSFQSFS  
       160  
QYRCKTAKKS  
       170  
EEEIDFLRSN  
       180  
PKIWNVHSVL  
       190  
NVLHSLVDKS  
       200  
NINRQLEVYT  
       210  
SGGDPESVAG  
       220  
EYGRHSLYKM  
       230  
LGYFSLVGLL  
       240  
RLHSLLGDYY  
       250  
QAIKVLENIE  
       260  
LNKKSMYSRV  
       270  
PECQVTTYYY  
       280  
VGFAYLMMRR  
       290  
YQDAIRVFAN  
       300  
ILLYIQRTKS  
       310  
MFQRTTYKYE  
       320  
MINKQNEQMH  
       330  
ALLAIALTMY  
       340  
PMRIDESIHL  
       350  
QLREKYGDKM  
       360  
LRMQKGDPQV  
       370  
YEELFSYSCP  
       380  
KFLSPVVPNY  
       390  
DNVHPNYHKE  
       400  
PFLQQLKVFS  
       410  
DEVQQQAQLS  
       420  
TIRSFLKLYT  
       430  
TMPVAKLAGF  
       440  
LDLTEQEFRI  
       450  
QLLVFKHKMK  
       460  
NLVWTSGISA  
       470  
LDGEFQSASE  
       480  
VDFYIDKDMI  
       490  
HIADTKVARR  
       500  
YGDFFIRQIH  
       510  
KFEELNRTLK  
        
KMGQRP  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
LinkOut: UniProtKB GlyGen
Download
Comment
Page 1 of 1