RESULT FOR QUERY "Q9Z1R2" IN THE O-GLCNACOMEClick to expand (1 result)


Q9Z1R2: BAG6_MOUSE
Mus musculus
Full Name: Large proline-rich protein BAG6
O-GlcNAc Score:
2 References
0 O-GlcNAc sites
2 Principal Investigators
2 First authors
9 Citations
2021 Year of first report
Other species: BAG6_HUMAN, BAG6_MOUSE (See all)
Canonical sequence information:
        10  
MEPSDSASTA  
        20  
MEEPDSLEVL  
        30  
VKTLDSQTRT  
        40  
FIVGAQMNVK  
        50  
EFKEHIAASV  
        60  
SIPSEKQRLI  
        70  
YQGRVLQDDK  
        80  
KLQEYNVGGK  
        90  
VIHLVERAPP  
       100  
QTQLPSGASS  
       110  
GTGSASATHG  
       120  
GAPLPGTRGP  
       130  
GASVHDRNAN  
       140  
SYVMVGTFNL  
       150  
PSDGSAVDVH  
       160  
INMEQAPIQS  
       170  
EPRVRLVMAQ  
       180  
HMIRDIQTLL  
       190  
SRMECRGGTQ  
       200  
AQASQPPPQT  
       210  
PQTVASETVA  
       220  
LNSQTSEPVE  
       230  
SEAPPREPME  
       240  
SEEMEERPPT  
       250  
QTPELAPSGP  
       260  
APAGPAPAGP  
       270  
APAPETNAPN  
       280  
HPSPAEHVEV  
       290  
LQELQRLQRR  
       300  
LQPFLQRYCE  
       310  
VLGAAATTDY  
       320  
NNNHEGREED  
       330  
QRLINLVGES  
       340  
LRLLGNTFVA  
       350  
LSDLRCNLAC  
       360  
APPRHLHVVR  
       370  
PMSHYTTPMV  
       380  
LQQAAIPIQI  
       390  
NVGTTVTMTG  
       400  
NGARPPPAPG  
       410  
AEAATPGSAQ  
       420  
ATSLPPSSTT  
       430  
VDSSTEGAPP  
       440  
PGPAPPPASS  
       450  
HPRVIRISHQ  
       460  
SVEPVVMMHM  
       470  
NIQDSGAQPG  
       480  
GVPSAPTGPL  
       490  
GPPGHGQTLG  
       500  
QQVPGFPTAP  
       510  
TRVVIARPTP  
       520  
PQARPSHPGG  
       530  
PPVSGALQGA  
       540  
GLGTNTSLAQ  
       550  
MVSGLVGQLL  
       560  
MQPVLVAQGT  
       570  
PGMAQAQAQA  
       580  
QAQAQAQAQA  
       590  
PAPAPAPAPA  
       600  
PATASASAGT  
       610  
TNTATTAGPA  
       620  
PGGPAQPPPP  
       630  
QPSAADLQFS  
       640  
QLLGNLLGPA  
       650  
GPGAGGPGMA  
       660  
SPTITVAMPG  
       670  
VPAFLQGMTD  
       680  
FLQASQTAPP  
       690  
PPPPPPPPPP  
       700  
APEQQSTPPP  
       710  
GSPSGGTASP  
       720  
GGLGPESLPP  
       730  
EFFTSVVQGV  
       740  
LSSLLGSLGA  
       750  
RAGSSESIAA  
       760  
FIQRLSGSSN  
       770  
IFEPGADGAL  
       780  
GFFGALLSLL  
       790  
CQNFSMVDVV  
       800  
MLLHGHFQPL  
       810  
QRLQPQLRSF  
       820  
FHQHYLGGQE  
       830  
PTPSNIRMAT  
       840  
HTLITGLEEY  
       850  
VRESFSLVQV  
       860  
QPGVDIIRTN  
       870  
LEFLQEQFNS  
       880  
IAAHVLHCTD  
       890  
SGFGARLLEL  
       900  
CNQGLFECLA  
       910  
LNLHCLGGQQ  
       920  
MELAAVINGR  
       930  
IRRMSRGVNP  
       940  
SLVSWLTTMM  
       950  
GLRLQVVLEH  
       960  
MPVGPDAILR  
       970  
YVRRVGDPPQ  
       980  
TLPEEPMEVQ  
       990  
GAERTSPEPQ  
      1000  
RENASPAPGT  
      1010  
TAEEAMSRGP  
      1020  
PPAPEGGSRD  
      1030  
EQDGASADAE  
      1040  
PWAAAVPPEW  
      1050  
VPIIQQDIQS  
      1060  
QRKVKPQPPL  
      1070  
SDAYLSGMPA  
      1080  
KRRKTMQGEG  
      1090  
PQLLLSEAVS  
      1100  
RAAKAAGARP  
      1110  
LTSPESLSRD  
      1120  
LEAPEVQESY  
      1130  
RQQLRSDIQK  
      1140  
RLQEDPNYSP  
      1150  
QRFPNAHRAF  
      
ADDP  

 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Show 3D
 O-GlcNAc
 Phosphorylation
 Dual sites
Download
Digest sequence
Full digestion
Partial digestion
O-GlcNAc References:
34678516, 36288343 (All references)
Download
Comment
Page 1 of 1